สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 34285 ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1กสิณพจน์ สุระภา51022 Sep 2017 17:34:4522 Sep 2017 17:37:282:43
2เกียติศักดิ์ สาลีบุญ8203 Sep 2017 18:14:243 Sep 2017 18:23:118:47
3เกียติศักดิ์ สาลีบุญ8203 Sep 2017 18:00:273 Sep 2017 18:13:2813:1
4กก บบ3201 Sep 2017 14:44:581 Sep 2017 14:45:160:18
5พัชรา พิชญ์ตระกูล32011 Jul 2017 17:57:4511 Jul 2017 17:58:561:11
6พัชรา พิชญ์ตระกูล32011 Jul 2017 17:55:2811 Jul 2017 17:56:060:38
7ปานจิตร ผลประทุม71010 Jul 2017 13:34:3610 Jul 2017 13:34:370:1
8ปานจิตร ผลประทุม71010 Jul 2017 13:31:4410 Jul 2017 13:33:421:58
9atit M122013 May 2017 21:30:4913 May 2017 21:31:020:13
10เสาวรัตน์ แซ่ซั่ว5105 May 2017 08:17:475 May 2017 08:19:542:7
11เสาวรัตน์ แซ่ซั่ว5105 May 2017 08:17:285 May 2017 08:17:290:1
12เสาวรัตน์ แซ่ซั่ว5105 May 2017 08:17:105 May 2017 08:17:100:0
13เสาวรัตน์ แซ่ซั่ว5105 May 2017 08:12:225 May 2017 08:16:524:30
14เสาวรัตน์ แซ่ซั่ว9205 May 2017 07:58:225 May 2017 08:11:1512:53
15kk jk52019 Apr 2017 17:34:0219 Apr 2017 17:35:421:40
16อารี ศิลปรัศมี51019 Apr 2017 10:12:1919 Apr 2017 10:16:454:26
17ธาราทิพย์ คำกุ้ง51017 Apr 2017 22:11:5017 Apr 2017 22:14:382:48
18ธนาพร พรพนา51017 Apr 2017 00:43:4617 Apr 2017 00:47:043:18
19as sa102016 Apr 2017 19:13:1416 Apr 2017 19:13:480:34
20as sa102016 Apr 2017 19:10:1216 Apr 2017 19:12:562:44
21as sa81016 Apr 2017 19:08:3116 Apr 2017 19:09:491:18
22as sa31016 Apr 2017 19:05:3216 Apr 2017 19:08:192:47
23as sa112016 Apr 2017 19:03:5316 Apr 2017 19:04:090:16
24ทิตยา บุญเสริม82015 Apr 2017 18:03:5215 Apr 2017 18:08:504:58
25จรัส มณฑล31011 Apr 2017 09:24:0011 Apr 2017 09:24:280:28
26จรัส มณฑล11011 Apr 2017 09:23:0511 Apr 2017 09:23:430:38
27เกียรตินันท์ สุขสานติ5109 Apr 2017 06:10:079 Apr 2017 06:14:194:12
28กฤษณะ วงศ์อินต๊ะ11205 Apr 2017 22:14:345 Apr 2017 22:23:389:4
29ยุ้ย ยุ้ย4105 Apr 2017 13:24:325 Apr 2017 13:29:545:22


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713