สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 34285 ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เพ็ญพักษณ์ แก้วสุข71012 Nov 2017 11:26:5012 Nov 2017 11:30:443:54
2คำฝอย หมอยทองคำ5108 Nov 2017 13:11:378 Nov 2017 13:16:375:0
3สมพร สิงห์ปัญจธร6206 Nov 2017 12:39:196 Nov 2017 12:44:044:45
4นุนี นางสุข1517 Oct 2017 16:41:4117 Oct 2017 16:42:310:50
5ยุทธพล จันทร์แก้ว21023 Sep 2017 12:30:0523 Sep 2017 12:33:063:1
6กสิณพจน์ สุระภา51022 Sep 2017 17:34:4522 Sep 2017 17:37:282:43
7เกียติศักดิ์ สาลีบุญ8203 Sep 2017 18:14:243 Sep 2017 18:23:118:47
8เกียติศักดิ์ สาลีบุญ8203 Sep 2017 18:00:273 Sep 2017 18:13:2813:1
9กก บบ3201 Sep 2017 14:44:581 Sep 2017 14:45:160:18
10พัชรา พิชญ์ตระกูล32011 Jul 2017 17:57:4511 Jul 2017 17:58:561:11
11พัชรา พิชญ์ตระกูล32011 Jul 2017 17:55:2811 Jul 2017 17:56:060:38
12ปานจิตร ผลประทุม71010 Jul 2017 13:34:3610 Jul 2017 13:34:370:1
13ปานจิตร ผลประทุม71010 Jul 2017 13:31:4410 Jul 2017 13:33:421:58
14atit M122013 May 2017 21:30:4913 May 2017 21:31:020:13
15เสาวรัตน์ แซ่ซั่ว5105 May 2017 08:17:475 May 2017 08:19:542:7
16เสาวรัตน์ แซ่ซั่ว5105 May 2017 08:17:285 May 2017 08:17:290:1
17เสาวรัตน์ แซ่ซั่ว5105 May 2017 08:17:105 May 2017 08:17:100:0
18เสาวรัตน์ แซ่ซั่ว5105 May 2017 08:12:225 May 2017 08:16:524:30
19เสาวรัตน์ แซ่ซั่ว9205 May 2017 07:58:225 May 2017 08:11:1512:53
20kk jk52019 Apr 2017 17:34:0219 Apr 2017 17:35:421:40
21อารี ศิลปรัศมี51019 Apr 2017 10:12:1919 Apr 2017 10:16:454:26
22ธาราทิพย์ คำกุ้ง51017 Apr 2017 22:11:5017 Apr 2017 22:14:382:48
23ธนาพร พรพนา51017 Apr 2017 00:43:4617 Apr 2017 00:47:043:18
24as sa102016 Apr 2017 19:13:1416 Apr 2017 19:13:480:34
25as sa102016 Apr 2017 19:10:1216 Apr 2017 19:12:562:44
26as sa81016 Apr 2017 19:08:3116 Apr 2017 19:09:491:18
27as sa31016 Apr 2017 19:05:3216 Apr 2017 19:08:192:47
28as sa112016 Apr 2017 19:03:5316 Apr 2017 19:04:090:16
29ทิตยา บุญเสริม82015 Apr 2017 18:03:5215 Apr 2017 18:08:504:58
30จรัส มณฑล31011 Apr 2017 09:24:0011 Apr 2017 09:24:280:28
31จรัส มณฑล11011 Apr 2017 09:23:0511 Apr 2017 09:23:430:38
32เกียรตินันท์ สุขสานติ5109 Apr 2017 06:10:079 Apr 2017 06:14:194:12
33กฤษณะ วงศ์อินต๊ะ11205 Apr 2017 22:14:345 Apr 2017 22:23:389:4
34ยุ้ย ยุ้ย4105 Apr 2017 13:24:325 Apr 2017 13:29:545:22


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713