สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 26817 เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ป.4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ด.ญ.ญาดา ขันทา6103 Aug 2017 18:48:223 Aug 2017 18:54:336:11
2ด.ญ.ญาดา ขันทา8103 Aug 2017 18:43:193 Aug 2017 18:43:210:2
3ด.ญ.ญาดา ขันทา8103 Aug 2017 18:39:183 Aug 2017 18:42:122:54
4สิรภพ กันทมาลา202019 Jul 2017 19:37:2819 Jul 2017 19:39:051:37
5ธัญชนน เสนาดี18203 Jul 2017 11:18:503 Jul 2017 11:23:014:11
6Pitsacha Kokhue9105 Mar 2016 09:12:025 Mar 2016 09:13:271:25
7Pitsacha Kokhue8105 Mar 2016 09:10:085 Mar 2016 09:11:461:38


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713