สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 26279 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ป.4
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เเดง สด91028 Jun 2017 11:12:2928 Jun 2017 11:13:361:7
2วรพินธ์ กล่อมใจ51027 Jun 2017 21:02:4027 Jun 2017 21:04:181:38
3ัเ่เัเั ัเเััเาเา51027 Feb 2017 20:26:0427 Feb 2017 20:26:070:3
4ัเ่เัเั ัเเััเาเา51027 Feb 2017 20:24:4927 Feb 2017 20:25:100:21
5ัเ่เัเั ัเเััเาเา51027 Feb 2017 20:21:4427 Feb 2017 20:23:331:49
6แซมมี่ สิง81026 Feb 2017 12:43:1626 Feb 2017 12:43:170:1
7แซมมี่ มี่81026 Feb 2017 12:42:3026 Feb 2017 12:42:310:1
8แซมมี่ มี่81026 Feb 2017 12:38:1126 Feb 2017 12:41:453:34
9ดาริณี อภิรัตนวงศ์31018 Feb 2017 00:07:1618 Feb 2017 00:07:170:1
10ดาริณี อภิรัตนวงศ์31018 Feb 2017 00:06:3718 Feb 2017 00:06:380:1
11ดาริณี อภิรัตนวงศ์31018 Feb 2017 00:05:5818 Feb 2017 00:05:590:1
12ดาริณี อภิรัตนวงศ์31018 Feb 2017 00:04:4518 Feb 2017 00:05:190:34
13ดาริณี อภิรัตนวงศ์31018 Feb 2017 00:02:4018 Feb 2017 00:04:071:27
14ส้ม ซ่า6109 Jan 2017 19:02:439 Jan 2017 19:04:011:18
15ส้ม ซ่า51030 Nov 2016 10:53:3930 Nov 2016 10:55:111:32


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713