สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 26279 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ป.4
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 7.5000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1คมกฤต สิงห์สถิต10109 Sep 2018 15:17:049 Sep 2018 15:19:162:12
2คมกฤต สิงห์สถิต5109 Sep 2018 15:13:399 Sep 2018 15:16:563:17
3คมกฤต สิงห์สถิต7109 Sep 2018 15:10:229 Sep 2018 15:13:202:58
4คมกฤต สิงห์สถิต7109 Sep 2018 15:09:109 Sep 2018 15:10:121:2
5คมกฤต สิงห์สถิต8109 Sep 2018 15:06:469 Sep 2018 15:09:032:17
6คมกฤต สิงห์สถิต8109 Sep 2018 15:02:039 Sep 2018 15:04:172:14


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713