สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 26212 O-Net ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชุดที่ 1/2
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1ปวีณา แสงศรี4102 Oct 2017 12:51:472 Oct 2017 12:53:071:20
2เกษนราพร ไชยปัดถา1515 Aug 2017 18:48:3215 Aug 2017 18:49:401:8
3ดดดเเ ดอิมใแปป3107 Nov 2016 12:27:147 Nov 2016 12:27:570:43
4อัญชลี เพ็งรอด101024 Oct 2016 21:09:4424 Oct 2016 21:11:111:27
5หมา แมว1109 Jun 2016 11:14:039 Jun 2016 11:14:350:32
6ฐิติวัฒต์ ชาวใต้41022 Feb 2016 18:49:0622 Feb 2016 18:52:343:28
7ฐิติวัฒต์ ชาวใต้21022 Feb 2016 18:47:3122 Feb 2016 18:48:160:45
8ฐิติวัฒต์ ชาวใต้11022 Feb 2016 18:43:2422 Feb 2016 18:47:264:2


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713