สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 22938 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 8
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1อินทิรา เหลือสืบชาติ31023 Oct 2016 11:15:0623 Oct 2016 11:17:402:34
2อดิศักดิ์ สุริกร 101011 Aug 2016 00:24:1611 Aug 2016 00:24:480:32
3อดิศักดิ์ สุริกร 91011 Aug 2016 00:23:2111 Aug 2016 00:24:050:44
4อดิศักดิ์ สุริกร 71011 Aug 2016 00:22:0611 Aug 2016 00:23:111:5
5อดิศักดิ์ สุริกร 71011 Aug 2016 00:21:3111 Aug 2016 00:21:540:23
6อดิศักดิ์ สุริกร 81011 Aug 2016 00:18:3411 Aug 2016 00:21:172:43
7สุสุรัน ก่อดี51025 Mar 2016 10:39:0425 Mar 2016 10:42:383:34
8ยลบ มานะ91025 Mar 2016 04:19:5825 Mar 2016 04:20:400:42
9ยลบ มานะ81025 Mar 2016 04:18:5325 Mar 2016 04:19:410:48
10ยลบ มานะ81025 Mar 2016 04:17:3525 Mar 2016 04:18:401:5
11ยลบ มานะ91025 Mar 2016 04:16:3725 Mar 2016 04:17:250:48
12ยูนะ มานะ91025 Mar 2016 04:15:1225 Mar 2016 04:16:090:57
13ยูนะ มานะ91025 Mar 2016 04:14:0425 Mar 2016 04:15:010:57
14ยูนะ มานะ81025 Mar 2016 04:12:5325 Mar 2016 04:13:571:4
15ยูนะ มานะ81025 Mar 2016 04:11:1825 Mar 2016 04:12:431:25
16ยูนะ มานะ81025 Mar 2016 03:39:5025 Mar 2016 04:11:0631:16
17ยูนะ มานะ31025 Mar 2016 03:38:3525 Mar 2016 03:39:310:56
18ยอดเกียจ มานะ31025 Mar 2016 03:34:1925 Mar 2016 03:35:391:20
19ยอดเกียจ มานะ51025 Mar 2016 03:32:4925 Mar 2016 03:34:101:21
20ยอดเกียจ มานะ31025 Mar 2016 03:31:0525 Mar 2016 03:32:331:28
21ยอดเกียจ มานะ41025 Mar 2016 03:28:3125 Mar 2016 03:30:582:27
22ยอดเกียจ มานะ31025 Mar 2016 03:23:5825 Mar 2016 03:28:024:4
23ยอดเกียจ มานะ41025 Mar 2016 03:20:2625 Mar 2016 03:22:101:44
24ยอดเกียจ มานะ41025 Mar 2016 03:18:3925 Mar 2016 03:20:161:37
25ยอดเกียจ มานะ41025 Mar 2016 03:15:3725 Mar 2016 03:18:192:42
26NIKE Popup101013 Mar 2016 10:23:2113 Mar 2016 10:23:570:36
27NIKE Popup21013 Mar 2016 10:19:5113 Mar 2016 10:22:132:22
28่า ีร51029 Feb 2016 20:30:0229 Feb 2016 20:30:220:20


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713