สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 22938 อาเซียนศึกษา ชุดที่ 8
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เดือนเพ็ญ สังขโห51021 Dec 2017 16:02:5121 Dec 2017 16:03:480:57
2เดือนเพ็ญ สังขโห61021 Dec 2017 16:01:0421 Dec 2017 16:02:241:20
3เดือนเพ็ญ สังขโห11021 Dec 2017 11:35:1421 Dec 2017 11:36:161:2
4เดือนเพ็ญ สังขโห31021 Dec 2017 11:32:0721 Dec 2017 11:35:052:58
5มีมะ สงสุข5105 Dec 2017 18:13:155 Dec 2017 18:16:323:17
6ปารเมศ สุดทองคง41012 Nov 2017 18:40:5812 Nov 2017 18:48:057:7
7สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 14:42:4220 Sep 2017 14:43:180:36
8สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 14:23:5320 Sep 2017 14:24:320:39
9สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 14:11:5020 Sep 2017 14:12:150:25
10สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 13:59:5520 Sep 2017 14:00:010:6
11สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 13:58:3920 Sep 2017 13:59:090:30
12สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 13:56:1620 Sep 2017 13:56:410:25
13สุวรรณี ซื่อเสมอ91020 Sep 2017 13:55:1020 Sep 2017 13:55:430:33
14สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 13:36:5220 Sep 2017 13:37:290:37
15สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 13:33:5520 Sep 2017 13:34:581:3
16สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 13:33:0820 Sep 2017 13:33:460:38
17สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 13:28:2320 Sep 2017 13:29:100:47
18สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 13:21:2420 Sep 2017 13:22:040:40
19สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 13:20:2920 Sep 2017 13:21:140:45
20สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 13:18:4220 Sep 2017 13:19:150:33
21สุวรรณี ซื่อเสมอ101020 Sep 2017 13:15:5020 Sep 2017 13:16:390:49
22สุวรรณี ซื่อเสมอ81020 Sep 2017 13:14:2420 Sep 2017 13:14:570:33
23สุวรรณี ซื่อเสมอ71020 Sep 2017 13:11:1420 Sep 2017 13:12:281:14
24สุวรรณี ซื่อเสมอ51020 Sep 2017 13:05:5120 Sep 2017 13:07:311:40
25สุวรรณี ซื่อเสมอ21020 Sep 2017 12:53:4120 Sep 2017 13:02:549:13
26สุพรรษา งามมี41019 Sep 2017 11:00:3019 Sep 2017 11:03:403:10
27เกษราภรณ์ หนูหนัน71019 Sep 2017 04:33:4419 Sep 2017 04:37:093:25
28บุญยืน เริืองกิตติเศรษฐ51018 Sep 2017 17:33:0118 Sep 2017 17:33:130:12
29บุญยืน เริืองกิตติเศรษฐ51018 Sep 2017 17:27:5018 Sep 2017 17:30:282:38
30รัชวิน ทิพยะ3104 Sep 2017 16:22:034 Sep 2017 16:22:150:12
31รัชวิน ทิพยะ3104 Sep 2017 16:11:174 Sep 2017 16:12:371:20
32รัชวิน ทิพยะ1104 Sep 2017 16:09:414 Sep 2017 16:10:471:6
33รัชวิน ทิพยะ3104 Sep 2017 16:07:214 Sep 2017 16:09:161:55
34สวย งาม41029 Aug 2017 15:13:2629 Aug 2017 15:15:572:31
35ศรศิลป์ จัดการ31029 Aug 2017 10:24:4029 Aug 2017 10:26:442:4
36อินทิรา เหลือสืบชาติ31023 Oct 2016 11:15:0623 Oct 2016 11:17:402:34
37อดิศักดิ์ สุริกร 101011 Aug 2016 00:24:1611 Aug 2016 00:24:480:32
38อดิศักดิ์ สุริกร 91011 Aug 2016 00:23:2111 Aug 2016 00:24:050:44
39อดิศักดิ์ สุริกร 71011 Aug 2016 00:22:0611 Aug 2016 00:23:111:5
40อดิศักดิ์ สุริกร 71011 Aug 2016 00:21:3111 Aug 2016 00:21:540:23
41อดิศักดิ์ สุริกร 81011 Aug 2016 00:18:3411 Aug 2016 00:21:172:43
42สุสุรัน ก่อดี51025 Mar 2016 10:39:0425 Mar 2016 10:42:383:34
43ยลบ มานะ91025 Mar 2016 04:19:5825 Mar 2016 04:20:400:42
44ยลบ มานะ81025 Mar 2016 04:18:5325 Mar 2016 04:19:410:48
45ยลบ มานะ81025 Mar 2016 04:17:3525 Mar 2016 04:18:401:5
46ยลบ มานะ91025 Mar 2016 04:16:3725 Mar 2016 04:17:250:48
47ยูนะ มานะ91025 Mar 2016 04:15:1225 Mar 2016 04:16:090:57
48ยูนะ มานะ91025 Mar 2016 04:14:0425 Mar 2016 04:15:010:57
49ยูนะ มานะ81025 Mar 2016 04:12:5325 Mar 2016 04:13:571:4
50ยูนะ มานะ81025 Mar 2016 04:11:1825 Mar 2016 04:12:431:25
51ยูนะ มานะ81025 Mar 2016 03:39:5025 Mar 2016 04:11:0631:16
52ยูนะ มานะ31025 Mar 2016 03:38:3525 Mar 2016 03:39:310:56
53ยอดเกียจ มานะ31025 Mar 2016 03:34:1925 Mar 2016 03:35:391:20
54ยอดเกียจ มานะ51025 Mar 2016 03:32:4925 Mar 2016 03:34:101:21
55ยอดเกียจ มานะ31025 Mar 2016 03:31:0525 Mar 2016 03:32:331:28
56ยอดเกียจ มานะ41025 Mar 2016 03:28:3125 Mar 2016 03:30:582:27
57ยอดเกียจ มานะ31025 Mar 2016 03:23:5825 Mar 2016 03:28:024:4
58ยอดเกียจ มานะ41025 Mar 2016 03:20:2625 Mar 2016 03:22:101:44
59ยอดเกียจ มานะ41025 Mar 2016 03:18:3925 Mar 2016 03:20:161:37
60ยอดเกียจ มานะ41025 Mar 2016 03:15:3725 Mar 2016 03:18:192:42
61NIKE Popup101013 Mar 2016 10:23:2113 Mar 2016 10:23:570:36
62NIKE Popup21013 Mar 2016 10:19:5113 Mar 2016 10:22:132:22
63่า ีร51029 Feb 2016 20:30:0229 Feb 2016 20:30:220:20


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713