สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 22883 ข้อสอบใบขับขี่หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 6.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1เกี๋ยงแก้ว คำแสง61012 May 2018 12:10:3612 May 2018 12:15:314:55
2ทักษิณ ชินวัด6109 May 2018 12:55:059 May 2018 12:57:242:19


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713