สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 19481 แนวสอบ PAT 6 ปี 2553 ชุดที่1
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1พาทินธิดา เทพคำ21010 Nov 2016 16:18:2810 Nov 2016 16:23:425:14
2พาทินธิดา เทพคำ21010 Nov 2016 16:15:3110 Nov 2016 16:17:542:23
3ภานุพงศ์ พุทธิมา12151 Nov 2016 06:45:561 Nov 2016 06:46:520:56
4ภานุพงศ์ พุทธิมา12151 Nov 2016 06:44:461 Nov 2016 06:45:400:54
5ภานุพงศ์ พุทธิมา8101 Nov 2016 06:42:171 Nov 2016 06:43:381:21


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713