สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 17118 บทที่ 4 การใช้โซล่าเซลล์กับอุปกรณ์กระแสตรง (DC)
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นาย วีรยุทธ จันดารักษ์61012 Jul 2017 13:15:0412 Jul 2017 13:37:3922:35
2นาย สนอง จันดา81012 Jul 2017 11:03:5312 Jul 2017 11:05:261:33
3นาย วัชระ ผิวพรรณ71012 Jul 2017 10:38:2312 Jul 2017 10:40:492:26
4นาย วิภาวรรณ ฤทธ์มหา9108 Apr 2017 02:32:508 Apr 2017 02:34:271:37
5นาย อุไร แก้วกาน7108 Apr 2017 02:30:528 Apr 2017 02:31:130:21
6นาย พูลสวัสดิ์ ฤทธ์มหา8108 Apr 2017 02:23:378 Apr 2017 02:24:010:24


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713