สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 17118 บทที่ 4 การใช้โซล่าเซลล์กับอุปกรณ์กระแสตรง (DC)
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1 นายสำรวย น้อยบุญมา9106 Nov 2017 10:51:476 Nov 2017 10:52:390:52
2นาย บัวลี มหาไชย7103 Nov 2017 10:11:503 Nov 2017 10:19:077:17
3นาย ธนวัฒน์ บุญอาจ71031 Oct 2017 13:33:4731 Oct 2017 13:34:300:43
4นาย พันธการต์ วิมานนท์71031 Oct 2017 13:12:4831 Oct 2017 13:16:544:6
5นางสาว วรรณรัตน์ บัวชุ่ม91031 Oct 2017 11:52:4331 Oct 2017 11:54:331:50
6นางสาว พรประพา ใจพล71031 Oct 2017 11:27:1031 Oct 2017 11:30:363:26
7นาย วีรยุทธ จันดารักษ์61012 Jul 2017 13:15:0412 Jul 2017 13:37:3922:35
8นาย สนอง จันดา81012 Jul 2017 11:03:5312 Jul 2017 11:05:261:33
9นาย วัชระ ผิวพรรณ71012 Jul 2017 10:38:2312 Jul 2017 10:40:492:26
10นาย วิภาวรรณ ฤทธ์มหา9108 Apr 2017 02:32:508 Apr 2017 02:34:271:37
11นาย อุไร แก้วกาน7108 Apr 2017 02:30:528 Apr 2017 02:31:130:21
12นาย พูลสวัสดิ์ ฤทธ์มหา8108 Apr 2017 02:23:378 Apr 2017 02:24:010:24


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713