สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 15625 หน้าที่พลเมือง ม.2 หน่วยที่ 1 ความเป็นไทย
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
112 34101021 Nov 2017 14:33:4321 Nov 2017 14:34:020:19
2กัญญารัตน์ แสนคุ้ม51020 Nov 2017 20:06:4820 Nov 2017 20:12:245:36
3ศศิวิมล ชำวงศ์81014 Nov 2017 10:35:3614 Nov 2017 10:40:585:22
4บุษบงกช ศรีไชยวาน71029 Oct 2017 23:58:4930 Oct 2017 00:01:362:47
5บุษบงกช ศรีไชยวาน91029 Oct 2017 23:54:0129 Oct 2017 23:57:563:55
6บุษบงกช ศรีไชยวาน81017 Oct 2017 19:13:3517 Oct 2017 19:18:144:39
7นาชัย บุตรโคตร21010 Oct 2017 06:52:1310 Oct 2017 06:53:171:4
8นัด นาสน71030 Sep 2017 22:40:4330 Sep 2017 22:44:303:47
9นางมารร้าย มุนิน61028 Sep 2017 13:58:2028 Sep 2017 14:01:032:43
10วิจิตรา เผียดนอก71026 Sep 2017 22:13:3026 Sep 2017 22:21:187:48
11โอ บีเอ81026 Sep 2017 17:48:2426 Sep 2017 17:53:385:14
12โอ บีเอ61026 Sep 2017 17:47:3326 Sep 2017 17:48:150:42
13โอ บีเอ81026 Sep 2017 17:30:2226 Sep 2017 17:39:249:2
14ณัฐนันท์ ขนุนก้อน71025 Sep 2017 15:46:2025 Sep 2017 15:52:506:30
15นพรัตน์ สิงห์ก๋า81021 Sep 2017 21:33:0721 Sep 2017 21:41:057:58
16ัีมยุรา บุญตระกูล81019 Sep 2017 22:16:1619 Sep 2017 22:19:092:53
17จันทนี แก้วสมนึก11017 Sep 2017 21:06:4817 Sep 2017 21:07:531:5
18จันทนี แก้วสมนึก51017 Sep 2017 21:00:2117 Sep 2017 21:05:215:0
19วีระพล ใจดี91016 Sep 2017 20:54:4616 Sep 2017 21:02:297:43
20อรรษชัย ดาวังปา71011 Sep 2017 18:13:5211 Sep 2017 18:17:123:20
21ณิชากร สมพร6103 Sep 2017 12:36:183 Sep 2017 12:42:105:52
22เมริน ประดิษฐ41027 Aug 2017 02:58:1727 Aug 2017 02:58:420:25
23Fang August41023 Jul 2017 11:07:0623 Jul 2017 11:11:414:35
24สวยใจ ใจดี5109 Jul 2017 12:22:449 Jul 2017 12:23:390:55
25ส้ม วรรณเกื้อ21026 Jun 2017 19:34:4826 Jun 2017 19:38:584:10
26เทน เทน8101 Jun 2017 15:15:581 Jun 2017 15:21:435:45
27yui yui61031 May 2017 10:10:4631 May 2017 10:15:424:56
28ริษยา รัตนา51030 May 2017 20:59:3630 May 2017 21:03:394:3


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713