สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 15625 หน้าที่พลเมือง ม.2 หน่วยที่ 1 ความเป็นไทย
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1Fang August41023 Jul 2017 11:07:0623 Jul 2017 11:11:414:35
2สวยใจ ใจดี5109 Jul 2017 12:22:449 Jul 2017 12:23:390:55
3ส้ม วรรณเกื้อ21026 Jun 2017 19:34:4826 Jun 2017 19:38:584:10
4เทน เทน8101 Jun 2017 15:15:581 Jun 2017 15:21:435:45
5yui yui61031 May 2017 10:10:4631 May 2017 10:15:424:56
6ริษยา รัตนา51030 May 2017 20:59:3630 May 2017 21:03:394:3


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713