สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 15625 หน้าที่พลเมือง ม.2 หน่วยที่ 1 ความเป็นไทย
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นพรัตน์ สิงห์ก๋า81021 Sep 2017 21:33:0721 Sep 2017 21:41:057:58
2ัีมยุรา บุญตระกูล81019 Sep 2017 22:16:1619 Sep 2017 22:19:092:53
3จันทนี แก้วสมนึก11017 Sep 2017 21:06:4817 Sep 2017 21:07:531:5
4จันทนี แก้วสมนึก51017 Sep 2017 21:00:2117 Sep 2017 21:05:215:0
5วีระพล ใจดี91016 Sep 2017 20:54:4616 Sep 2017 21:02:297:43
6อรรษชัย ดาวังปา71011 Sep 2017 18:13:5211 Sep 2017 18:17:123:20
7ณิชากร สมพร6103 Sep 2017 12:36:183 Sep 2017 12:42:105:52
8เมริน ประดิษฐ41027 Aug 2017 02:58:1727 Aug 2017 02:58:420:25
9Fang August41023 Jul 2017 11:07:0623 Jul 2017 11:11:414:35
10สวยใจ ใจดี5109 Jul 2017 12:22:449 Jul 2017 12:23:390:55
11ส้ม วรรณเกื้อ21026 Jun 2017 19:34:4826 Jun 2017 19:38:584:10
12เทน เทน8101 Jun 2017 15:15:581 Jun 2017 15:21:435:45
13yui yui61031 May 2017 10:10:4631 May 2017 10:15:424:56
14ริษยา รัตนา51030 May 2017 20:59:3630 May 2017 21:03:394:3


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713