สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 15625 หน้าที่พลเมือง ม.2 หน่วยที่ 1 ความเป็นไทย
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1นัดดา บุญมาก10102 Feb 2018 10:34:322 Feb 2018 10:36:251:53
2นัดดา บุญมาก7102 Feb 2018 10:31:542 Feb 2018 10:34:082:14
3นัดดา บุญมาก6102 Feb 2018 10:18:182 Feb 2018 10:26:338:15
4พนิดา ศิริสุวรรณ71026 Jan 2018 18:31:1326 Jan 2018 18:34:193:6
5พนิดา ศิริสุวรรณ61026 Jan 2018 18:28:2726 Jan 2018 18:30:382:11
6พนิดา ศิริสุวรรณ61026 Jan 2018 18:24:4926 Jan 2018 18:28:053:16
7พนิดา ศิริสุวรรณ61026 Jan 2018 18:10:3126 Jan 2018 18:11:150:44
8พนิดา ศิริสุวรรณ21026 Jan 2018 17:38:5226 Jan 2018 17:39:290:37
9พนิดา ศิริสุวรรณ21026 Jan 2018 17:33:1026 Jan 2018 17:33:520:42
10สุขศรี ลำยอง2106 Dec 2017 09:34:546 Dec 2017 09:35:350:41
11นยี้ีัะีร ัะีัีัรีนรนส21030 Nov 2017 08:44:4630 Nov 2017 08:45:240:38
1212 34101021 Nov 2017 14:33:4321 Nov 2017 14:34:020:19
13กัญญารัตน์ แสนคุ้ม51020 Nov 2017 20:06:4820 Nov 2017 20:12:245:36
14ศศิวิมล ชำวงศ์81014 Nov 2017 10:35:3614 Nov 2017 10:40:585:22
15บุษบงกช ศรีไชยวาน71029 Oct 2017 23:58:4930 Oct 2017 00:01:362:47
16บุษบงกช ศรีไชยวาน91029 Oct 2017 23:54:0129 Oct 2017 23:57:563:55
17บุษบงกช ศรีไชยวาน81017 Oct 2017 19:13:3517 Oct 2017 19:18:144:39
18นาชัย บุตรโคตร21010 Oct 2017 06:52:1310 Oct 2017 06:53:171:4
19นัด นาสน71030 Sep 2017 22:40:4330 Sep 2017 22:44:303:47
20นางมารร้าย มุนิน61028 Sep 2017 13:58:2028 Sep 2017 14:01:032:43
21วิจิตรา เผียดนอก71026 Sep 2017 22:13:3026 Sep 2017 22:21:187:48
22โอ บีเอ81026 Sep 2017 17:48:2426 Sep 2017 17:53:385:14
23โอ บีเอ61026 Sep 2017 17:47:3326 Sep 2017 17:48:150:42
24โอ บีเอ81026 Sep 2017 17:30:2226 Sep 2017 17:39:249:2
25ณัฐนันท์ ขนุนก้อน71025 Sep 2017 15:46:2025 Sep 2017 15:52:506:30
26นพรัตน์ สิงห์ก๋า81021 Sep 2017 21:33:0721 Sep 2017 21:41:057:58
27ัีมยุรา บุญตระกูล81019 Sep 2017 22:16:1619 Sep 2017 22:19:092:53
28จันทนี แก้วสมนึก11017 Sep 2017 21:06:4817 Sep 2017 21:07:531:5
29จันทนี แก้วสมนึก51017 Sep 2017 21:00:2117 Sep 2017 21:05:215:0
30วีระพล ใจดี91016 Sep 2017 20:54:4616 Sep 2017 21:02:297:43
31อรรษชัย ดาวังปา71011 Sep 2017 18:13:5211 Sep 2017 18:17:123:20
32ณิชากร สมพร6103 Sep 2017 12:36:183 Sep 2017 12:42:105:52
33เมริน ประดิษฐ41027 Aug 2017 02:58:1727 Aug 2017 02:58:420:25
34Fang August41023 Jul 2017 11:07:0623 Jul 2017 11:11:414:35
35สวยใจ ใจดี5109 Jul 2017 12:22:449 Jul 2017 12:23:390:55
36ส้ม วรรณเกื้อ21026 Jun 2017 19:34:4826 Jun 2017 19:38:584:10
37เทน เทน8101 Jun 2017 15:15:581 Jun 2017 15:21:435:45
38yui yui61031 May 2017 10:10:4631 May 2017 10:15:424:56
39ริษยา รัตนา51030 May 2017 20:59:3630 May 2017 21:03:394:3


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713