สถิติผู้เข้าสอบ 300 คนล่าสุด
วิชา 14942 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เฉลี่ย จำนวน 10 ข้อ เท่ากับ 4.0000 *** ลบข้อมูล เก็บค่าใหม่ ***
ลำดับชื่อสกุลถูกทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จเวลาที่ทำ (นาที)
1spk sp41025 Apr 2018 04:58:4725 Apr 2018 04:59:330:46


ร้านเอทีคอมอิงค์ | Test Home
Version $version | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713