หินในท้องถิ่น

คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  หินตะกอนเกิดจากการผุพังของหินอัคนี
  หินแปรเกิดจากหินตะกอนสลายตัวและผุพัง
  หินอัคนีเกิดจากหินตะกอนสลายตัวและผุพัง
  หินอัคนีและหินตะกอนไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหินแปรได้
2. ถ้านำหินมาเปรียบเทียบโดยหามวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของหิน เป็นการจำแนกหินตามเกณฑ์ในข้อใด
  มวล
  ความหนาแน่น
  ชนิด
  น้ำหนัก
3. เกิดจากการทับถม อัดแน่นจึงแข็งกว่าหินแปร��������������� �2.� เกิดจากการผุพังของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร��������������� �3.� เกิดเฉพาะในแหล่งน้ำ เพราะเป็นบริเวณที่มีการตกตะกอน��������������� �จากข้อความข้างบนนี้ ข้อใดบ้างที่เป็นสมบัติของหินตะกอน
  1,3
  1, 2
  2, 3
  1, 2, 3
4. ในการจำแนกหินออกเป็นประเภทต่างๆ นิยมใช้เกณฑ์อะไร
  สี
  มวล
  ลักษณะการเกิด
  ความหนาแน่น
5. เนื้อหินที่เกิดจากหินหนืดแทรกตัวพ้นออกมาภายนอกผิวโลกมีลักษณะอย่างไร
  เนื้อละเอียด ไม่มีผลึก
  เนื้อละเอียด มีผลึก
  เนื้อหยาบ ไม่มีผลึก
  เนื้อหยาบ มีผลึก
6. การสึกกร่อน พัดพา ทับถม จะเกิดขึ้นในหินชนิดใดง่ายที่สุด
  หินไนส์
  หินบะซอลต์
  หินทราย
  หินชนวน
7. หินในข้อใดนำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้องที่สุด
  หินชนวน – ทำตุ๊กตา
  หินไนส์ – ทำครก
  หินทราย – ทำถนน
  หินปูน - ทำครก
8. หินในสถานที่ใดที่มีการชะล้างพังทลายของหินมากที่สุด
  ตามท้องนา
  ริมฝั่งแม่น้ำ
  บนภูเขา
  ตามชายทะเล
9. หินหนืดที่อยู่ภายในเปลือกโลก เรียกว่าอะไร
  ลาวา
  แมกมา
  หินภูเขาไฟเหลว
  หินหลอมเหลว
10. เพราะเหตุใดเราต้องศึกษาเรื่องของหิน
  เพื่อให้ทราบอายุของหิน
  เพื่อให้รู้ถึงซากสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้น
  เพื่อให้ทราบสภาพภูมิประเทศของแหล่งที่อาศัยอยู่
  ถูกทุกข้อ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์