อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ไดโอด)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดมีลักษณะการทำงานแตกต่างจากพวก
  โฟโต้ไดโอด
  ไดโอดเปล่งแสง
  ไดโอด
  ซีเนอร์ไดโอด
2. ไดโอดแบบวาริแคปนิยมนำไปใช้ในวงจรใด
  วงจรขยายสัญญาณ
  วงจรปรับความถี่
  วงจรออสซิเลเตอร์
  วงจรกรองสัญญาณ
3. จากวงจรอนุกรม R และ LED ถ้าใช้หลอดไดโอดเปล่งแสงสีขาวมีค่าแรงดันตกคร่อมไดโอด 2 V และกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไดโอดมีค่า 15 mA จงหาค่าความต้านทาน R1 ที่ใช้ในการจำกัดกระแส
  680 k
  680
  1k
  240
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไดโอดแบบจุดสัมผัส
  เกิดจากการนำสารเจอร์มาเนียมชนิดเอ็นมาอัดเป็นสายเล็ก ๆ ให้มีลักษณะเป็นลวดแพลทตินั่ม
  สร้างขึ้นจากการนำสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นมาต่อกับสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น
  สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นจะแพร่อนุภาคอะตอมของสารบางเข้าไปในเนื้อของสารกึ่งตัวนำชนิดพี
  ไดโอดชนิดนี้นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
5. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของซีเนอร์ไดโอด
  ทำงานในย่านแรงดันแบบไบแอสตรง
  แรงดันที่ใช้ในการไบแอสต้องมากพอที่จะทำให้ทำงานอยู่ในย่านแรงดันพังย้อนกลับ
  รักษาระดับแรงดันที่ตกคร่อมให้คงที่
  แรงดันในย่านแรงดันพังทลายย้อนกลับเรียกว่าแรงดันซีเนอร์
6. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของโอดเปล่งแสง
  แบบตัวเลข
  แบบด็อทเมตริกซ์
  มีรอยต่อ 2 รอยต่อสามชั้น
  เป็นสารชนิดแกลเลียมอาเซนายต์
7. ทัลเนลไดโอดนิยมนำไปใช้ในวงจรใด
  วงจรขยายสัญญาณ
  วงจรปรับความถี่
  วงจรออสซิเลเตอร์
  วงจรกรองสัญญาณ
8. สารในข้อใดมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นฉนวน
  เหล็ก , ทองแดง
  ดีบุก , ตะกั่ว
  แก้ว , พลาสติก
  ไม้ , เงิน
9. การโด๊ปหมายถึงข้อใด
  การเติมอะตอมของสารเจือปน เข้าไปในสารกึ่งตัวนำ และสามารถทำให้คุณลักษณะเฉพาะของสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงได้
  การเติมอะตอมของสารบริสุทธิ์ เข้าไปในสารตัวนำ และสามารถทำให้คุณลักษณะเฉพาะของสารตัวนำเปลี่ยนแปลงได้
  การเติมอะตอมของสารกึ่งตัวนำ เข้าไปในสารเจือ และสามารถทำให้คุณลักษณะเฉพาะของสารเจือเปลี่ยนแปลงได้
  การเติมอะตอมของธาตุหมู่ 4 เข้าไปในธาตุหมู่ 7 และสามารถทำให้คุณลักษณะเฉพาะของสารตัวนำเปลี่ยนแปลงได้
10. เส้นโหลด (Load Line) คืออะไร
  เส้นที่ใช้กำหนดลักษณะของไดโอด
  เส้นที่ใช้กำหนดจุดทำงานของไดโอด
  เส้นที่ใช้กำหนดอุณหภูมิของไดโอด
  เส้นที่ใช้กำหนดความต้านทานของไดโอด
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document