คณิตศาสตร์ ม.2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. รากที่สองของ 64
  8
  4
  32
  16
2. รากที่สามของ27
  2
  9
  3
  5
3. รากที่สองของ 64
  8
  4
  32
  16
4. รากี่สองของ25 คือข้อใด
  5
  6
  7
  8
5. 4+4 เท่ากับข้อใด
  5
  6
  7
  8
6. 5+5=?
  10
  15
  20
  25
7. รากี่สองของ25 คือข้อใด
  5
  6
  7
  8
8. 12+12=?
  26
  24
  22
  20
9. 9-1=?
  8
  6
  7
  5
10. ึ7+5 = ?
  14
  13
  12
  11
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document