การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ๕๘-๓๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๒๕
  ๑๕
  ๕๕
2. ๙๘-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๖
  ๑๘
  ๔๒
  ๗๓
3. ๙๗-๕๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๓๙
  ๒๗
  ๔๕
4. ๕๙-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๓๒
  ๕๕
  ๕๑
5. ๙๔-๔๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๕๙
  ๖๑
  ๕๒
  ๗๔
6. ๙๓-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร

  ๕๕
  ๒๓
  ๒๗
7. ๔๗๒-๒๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖๙
  ๒๘๙
  ๒๕๕
  ๒๖๐
8. ๓๗-๒๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๐
  ๑๒


9. ๕๔-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๐
  ๓๒
  ๓๖
  ๓๗
10. ๙๙-๓๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๖


  ๒๖
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอยออนไลน์