การลบเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ๔๘-๑๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๗
  ๔๒
  ๓๐
  ๒๗
2. ๑๓๕-๖๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๖๙
  ๖๓
  ๖๐
  ๖๘
3. ๑๐๙-๓๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๓
  ๗๐
  ๗๘
  ๗๑
4. ๒๑-๑๖ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๒
  ๒๓

  ๓๖
5. ๙๖-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๕
  ๒๘
  ๗๕
  ๖๔
6. ๕๔-๑๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๓๐
  ๓๒
  ๓๖
  ๓๗
7. ๕๙-๒๗ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๕
  ๓๒
  ๕๕
  ๕๑
8. ๓๗-๑๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๒๓
  ๖๓
  ๔๒
  ๕๕
9. ๒๓๔-๑๐๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๒๓
  ๑๒๒
  ๑๒๕
  ๑๒๖
10. ๔๘-๒๑ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๓
  ๕๕
  ๒๗
  ๖๘
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์