บทที่ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ในสมัยรัชกาลที่3มีภาพเขียนท่ามวยลงในสมุดข่อยมีจำนวนกี่ภาพ?
  66ภาพ
  56ภาพ
  46ภาพ
  36ภาพ
2. มวยแบบออกเป็นกี่ชนิด?
  2ชนิด
  3ชนิด
  4ชนิด
  5ชนิด
3. มวยไทยในสมัยกรุงธนบุรีมีจุดมุ่งหมายเน้นในการฝึกเพื่ออะไร?
  เพื่อการพนัน
  เพื่อความสวยงาม
  เพื่อการทหาร
  เพื่อต่อสู้กับฝรั่ง
4. พ.ศ.2456กระทรวงกรรมการจัดตั้งสถานที่ฝึกหัดครูพละศึกษาขึ้นที่โรงเรียนมัธยมราชบูรณะคือชื่อโรงเรียนใดในปัจจุบัน?
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  โรงเรียนเทพศิรินทร์
  โรงเรียนบดินทร์เดชา
  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
5. นักมวยสองพี่น้องที่มาท้าพนันชกมวยตามพงศาวดารในสมัยรัชกาลที่1 คือนักมวยประเทศใด?
  ฝรั่ง
  ลาว
  พม่า
  จีน
6. วรรณคดีไทยที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับมวยไทยอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลใด(พระราชนิพนธ์ในพระองค์เอง)?
  รัชกาลที่1
  รัชกาลที่2
  รัชกาลที่3
  รัชกาลที่4
7. ในสมัยรัชกาลที่3มีภาพแม่ไม้มวยไทยทั้งหมดกี่ภาพ?
  20ภาพ
  21ภาพ
  22ภาพ
  23ภาพ
8. ข้อใดไม่ใช่ครูมวยไทยที่มีชื่อเสียงในอดีต?
  ครูเมฆ บ้านท่าเสา
  ครูเที่ยง บ้านแก่ง
  ครูนิล เมืองทุ่งยั้ง
  ครูเสือง บ้านตาก
9. ข้อใดคือความหมายของมวยไทยตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525?
  กีฬามวยไทยบนเวทีที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้เท้า ศอก และเข่าได้
  กีฬามวยไทยบนเวทีที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้ศีรษะ เท้า ศอก และเข่าได้
  กีฬามวยไทยบนลานที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้เท้า ศอก และเข่าได้
  กีฬามวยไทยบนลานที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้ศีรษะ เท้า ศอก และเข่าได้
10. ใครเป็นผู้ร่างกติกามวยฝรั่งเป็นคนแรกในปีพ.ศ.2455?
  หม่อมเจ้าราชวงศ์ปัทวี อรโย
  หม่อมเจ้าเกษม โกสน
  หม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิวงค์ สวัสดิกูล
  หม่อมเจ้าอดิสรณ์ โยธานิล
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document