บทที่ 1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. มวยคาดเชือกปรากฏเด่นชัดในสมัยรัชกาลใด?
  รัชกาลที่4
  รัชกาลที่3
  รัชกาลที่2
  รัชกาลที่1
2. ข้อใดไม่ใช่ครูมวยไทยที่มีชื่อเสียงในอดีต?
  ครูเมฆ บ้านท่าเสา
  ครูเที่ยง บ้านแก่ง
  ครูนิล เมืองทุ่งยั้ง
  ครูเสือง บ้านตาก
3. ใครเป็นผู้เขียนประโยชน์ของมวยไทยในอดีต (สมัยกรุงสุโขทัย)?
  ลีซอ(พม่า)
  ศรียาภัย(เขมร)
  สุวันเพ็ง(ลาว)
  ฟานเยือง(เวียดนาม)
4. มวยแบบออกเป็นกี่ชนิด?
  2ชนิด
  3ชนิด
  4ชนิด
  5ชนิด
5. ในสมัยรัชกาลที่3มีภาพเขียนท่ามวยลงในสมุดข่อยมีจำนวนกี่ภาพ?
  66ภาพ
  56ภาพ
  46ภาพ
  36ภาพ
6. มวยไทยในสมัยกรุงธนบุรีมีจุดมุ่งหมายเน้นในการฝึกเพื่ออะไร?
  เพื่อการพนัน
  เพื่อความสวยงาม
  เพื่อการทหาร
  เพื่อต่อสู้กับฝรั่ง
7. อวัยวะของร่างกายที่ใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้กีฬามวยไทยในอดีตมีทั้งหมดกี่ส่วน?
  12ส่วน
  9ส่วน
  7ส่วน
  4ส่วน
8. ใครเป็นผู้ร่างกติกามวยฝรั่งเป็นคนแรกในปีพ.ศ.2455?
  หม่อมเจ้าราชวงศ์ปัทวี อรโย
  หม่อมเจ้าเกษม โกสน
  หม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิวงค์ สวัสดิกูล
  หม่อมเจ้าอดิสรณ์ โยธานิล
9. วรรณคดีไทยที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับมวยไทยอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลใด(พระราชนิพนธ์ในพระองค์เอง)?
  รัชกาลที่1
  รัชกาลที่2
  รัชกาลที่3
  รัชกาลที่4
10. นักมวยสองพี่น้องที่มาท้าพนันชกมวยตามพงศาวดารในสมัยรัชกาลที่1 คือนักมวยประเทศใด?
  ฝรั่ง
  ลาว
  พม่า
  จีน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document