วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจ
  อยู่นอกอำนาจจิตใจ
  พบมากที่สุดในร่างกาย
  ยึดเกาะอยู่กับกระดูก
  ประกอบด้วยเซลล์ทรงกระบอกยาว
2. ระบบกล้ามเนื้อมีหน้าที่อย่างไร
  รักษาอุณหภูมิของร่างกาย
  ปกคลุมทุกส่วนของร่างกาย
  ทำให้ร่างกายคงรูปร่างอยู่ได้
  เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
3. กล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวคือกล้ามเนื้อชนิดใด
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อเรียบ
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  กล้ามเนื้อกระสวย
4. ข้อใดมีบทบาทกับสีผิวของคน
  อีลาสติน
  คอลลาเจน
  นิโคติน
  เมลานิน
5. กลุ่มเซลล์ที่มารวมกลุ่มกันเพื่อทำหน้าที่อย่างเดียวกันเรียกว่าอะไร
  อะตอม
  โมเลกุล
  ระบบ
  เนื้อเยื่อ
6. ร่างกายมนุษย์เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีกระดูกทั้งหมดกี่ชิ้น
  206 ชิ้น
  300 ชิ้น
  500 ชิ้น
  800 ชิ้น
7. กระบวนการทำงานของระบบย่อยอาหารเริ่มต้นที่ใด
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ปาก
  ลำไส้ใหญ่
8. กระดูกบริเวณขาและแขนจัดเป็นกระดูกประเภทใด
  กระดูกแกน
  กระดูกระยางค์
  กระดูกตัน
  กระดูกกลวง
9. ผิวหนังของมนุษย์แบ่งออกเป็นกี่ชั้น อะไรบ้าง
  1 ชั้น หนังแท้
  2 ชั้น หนังกำพร้า และหนังแท้
  3 ชั้น หนังกำพร้า หนังเทียม และหนังแท้
  4 ชั้น หนังกำพร้า หนังเทียม หนังแท้ และหนังด้านใน
10. ข้อใดไม่ใช่อวัยวะในระบบโครงกระดูก
  กระดูกอ่อน
  เอ็น
  ข้อต่อ
  กล้ามเนื้อ
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document