วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. สารที่เรียกว่า “เมลานิน” จะอยู่ส่วนใดของร่างกาย
  บริเวณกล้ามเนื้อเรียบ
  ผิวหนังชั้นหนังกำพร้า
  ผิวหนังชั้นหนังแท้
  บริเวณต่อมใต้สมอง
2. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบโครงกระดูก
  สร้างเม็ดเลือดแดง
  เป็นโครงสร้างของร่างกาย
  เป็นแหล่งสะสมพลังงาน
  เป็นแหล่งสะสมแคลเซียม
3. ชั้นใดของผิวหนังมีความหนาที่สุด
  หนังกำพร้า
  หนังเทียม
  หนังแท้
  หนังด้านใน
4. อาการใบหน้ากระตุกเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อใด
  กล้ามเนื้อเรียบ
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  กล้ามเนื้อกระสวย
5. ระบบกล้ามเนื้อมีหน้าที่อย่างไร
  รักษาอุณหภูมิของร่างกาย
  ปกคลุมทุกส่วนของร่างกาย
  ทำให้ร่างกายคงรูปร่างอยู่ได้
  เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
6. ผิวหนังของมนุษย์แบ่งออกเป็นกี่ชั้น อะไรบ้าง
  1 ชั้น หนังแท้
  2 ชั้น หนังกำพร้า และหนังแท้
  3 ชั้น หนังกำพร้า หนังเทียม และหนังแท้
  4 ชั้น หนังกำพร้า หนังเทียม หนังแท้ และหนังด้านใน
7. ข้อใดกล่าวถึงกล้ามเนื้อในร่างกายได้ถูกต้องที่สุด
  มี 1 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย
  มี 2 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย และกล้ามเนื้อเรียบ
  มี 3 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ และกล้ามเนื้อหัวใจ
  มี 4 ชนิด คือ กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อหัวใจ และกล้ามเนื้อโครงร่าง
8. กล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวคือกล้ามเนื้อชนิดใด
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อเรียบ
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  กล้ามเนื้อกระสวย
9. กล้ามเนื้อในข้อใดจัดเป็นกล้ามเนื้อเรียบทั้งหมด
  แขน ขา ปอด
  แขน หน้า หัวใจ
  ปอด หัวใจ ตับ
  ขา ลำตัว หน้า
10. ข้อใดไม่ใช่วิธีการส่งเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย
  พักผ่อนอย่างเพียงพอ
  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  รับประทานยาบำรุงหรืออาหารเสริม
  รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document