วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. กลุ่มเซลล์ที่มารวมกลุ่มกันเพื่อทำหน้าที่อย่างเดียวกันเรียกว่าอะไร
  อะตอม
  โมเลกุล
  ระบบ
  เนื้อเยื่อ
2. ระบบกล้ามเนื้อมีหน้าที่อย่างไร
  รักษาอุณหภูมิของร่างกาย
  ปกคลุมทุกส่วนของร่างกาย
  ทำให้ร่างกายคงรูปร่างอยู่ได้
  เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
3. กระบวนการทำงานของระบบย่อยอาหารเริ่มต้นที่ใด
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ปาก
  ลำไส้ใหญ่
4. ข้อใดเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อหัวใจ
  อยู่นอกอำนาจจิตใจ
  พบมากที่สุดในร่างกาย
  ยึดเกาะอยู่กับกระดูก
  ประกอบด้วยเซลล์ทรงกระบอกยาว
5. กล้ามเนื้อในข้อใดจัดเป็นกล้ามเนื้อเรียบทั้งหมด
  แขน ขา ปอด
  แขน หน้า หัวใจ
  ปอด หัวใจ ตับ
  ขา ลำตัว หน้า
6. ข้อใดมีบทบาทกับสีผิวของคน
  อีลาสติน
  คอลลาเจน
  นิโคติน
  เมลานิน
7. กระดูกแกนในร่างกายของคนมีทั้งหมดกี่ชิ้น
  65 ชิ้น
  70 ชิ้น
  75 ชิ้น
  80 ชิ้น
8. สารที่เรียกว่า “เมลานิน” จะอยู่ส่วนใดของร่างกาย
  บริเวณกล้ามเนื้อเรียบ
  ผิวหนังชั้นหนังกำพร้า
  ผิวหนังชั้นหนังแท้
  บริเวณต่อมใต้สมอง
9. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบโครงกระดูก
  สร้างเม็ดเลือดแดง
  เป็นโครงสร้างของร่างกาย
  เป็นแหล่งสะสมพลังงาน
  เป็นแหล่งสะสมแคลเซียม
10. อาการใบหน้ากระตุกเป็นการทำงานของกล้ามเนื้อใด
  กล้ามเนื้อเรียบ
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  กล้ามเนื้อกระสวย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713
Untitled Document