วิชาสุขศึกษาม.ปลาย ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ผิวหนังทำหน้าที่รักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ แต่ขณะที่ร่างกายผิดปกติมีอุณหภูมิสูงมาก ผิวหนังจะทำหน้าที่อย่างไร
  ดูดซึมความร้อนไว้เพื่อความอบอุ่น
  ขับถ่ายความร้อนที่สูงกว่าปกติออกทางต่อมไขมัน
  ขับถ่ายความร้อนที่สูงกว่าปกติออกทางต่อมเหงื่อ
  ทำหน้าที่ทุกอย่างที่กล่าวมา
2. ชั้นใดของผิวหนังมีความหนาที่สุด
  หนังกำพร้า
  หนังเทียม
  หนังแท้
  หนังด้านใน
3. กระดูกบริเวณขาและแขนจัดเป็นกระดูกประเภทใด
  กระดูกแกน
  กระดูกระยางค์
  กระดูกตัน
  กระดูกกลวง
4. กระดูกแกนในร่างกายของคนมีทั้งหมดกี่ชิ้น
  65 ชิ้น
  70 ชิ้น
  75 ชิ้น
  80 ชิ้น
5. ข้อใดไม่ใช่วิธีการส่งเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย
  พักผ่อนอย่างเพียงพอ
  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  รับประทานยาบำรุงหรืออาหารเสริม
  รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่
6. ข้อใดกล่าวถึงกล้ามเนื้อหัวใจได้ถูกต้อง
  ทรงกระบอกยาว
  ทรงกระสวยหัวแหลม
  มีนิวเคลียสหลายอัน
  เป็นกล้ามเนื้อของอวัยวะภายใน
7. ระบบกล้ามเนื้อมีหน้าที่อย่างไร
  รักษาอุณหภูมิของร่างกาย
  ปกคลุมทุกส่วนของร่างกาย
  ทำให้ร่างกายคงรูปร่างอยู่ได้
  เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
8. ร่างกายมนุษย์เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีกระดูกทั้งหมดกี่ชิ้น
  206 ชิ้น
  300 ชิ้น
  500 ชิ้น
  800 ชิ้น
9. ข้อใดไม่ใช่อวัยวะในระบบโครงกระดูก
  กระดูกอ่อน
  เอ็น
  ข้อต่อ
  กล้ามเนื้อ
10. กล้ามเนื้อที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาวคือกล้ามเนื้อชนิดใด
  กล้ามเนื้อลาย
  กล้ามเนื้อเรียบ
  กล้ามเนื้อหัวใจ
  กล้ามเนื้อกระสวย
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713