หน่วยที่ ๖ สมรรถภาพทางกาย แบบทดสอบก่อนเรียน มัธยมศึกษาปีที่ ๑
คำชี้แจง
- ข้อสอบชุดนี้สุ่มขึ้นาเพียง 10 ข้อ เท่านั้น
- หากไม่ลงชื่อผู้เข้าสอบ ระบบจะไม่ตรวจให้
- ชุดข้อสอบนี้ถูกจำกัดเวลาทำ เพียง 10 นาทีเท่านั้น หากหมดเวลาจะต้องทำใหม่ทั้งหมด
1. ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่า “สมรรถภาพทางกาย” ได้ถูกต้องที่สุด
  ความพร้อมของร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ท้าทาย
  ความแข็งแรงของร่างกายในการออกกำลังกายอย่างหนัก
  ความสมบูรณ์ของร่างกายในการทนต่อสภาพอากาศต่างๆ
  ความสามารถของระบบต่างๆ ของร่างกายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. การทดสอบในข้อใด จัดเป็นการทดสอบความเร็วทุกรายการ
  กระโดดไกล ดึงข้อราวเดี่ยว
  ทุ่มน้ำหนัก วิ่งเร็ว 100 เมตร กระโดดสูง
  วิ่งเร็ว 50 เมตร วิ่งเร็ว 100 เมตร
  วิ่งเก็บของ ลุก-นั่ง 30 วินาที ดึงข้อราวเดี่ยว
3. การวิ่งซิกแซ็กเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้านใด
  ความเร็ว
  ความสมดุลหรือการทรงตัว
  พลังหรือกำลังของกล้ามเนื้อ
  ความว่องไวหรือความคล่องตัว
4. การทดสอบด้วยการดันพื้น เป็นการทดสอบสมรรถภาพด้านใด
  ทดสอบความอ่อนตัว
  ทดสอบความว่องไว
  ทดสอบความสมดุล
  ทดสอบความอดทน
5. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
  ทำให้รูปร่างดี ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
  ทำให้มีบุคลิกภาพดี สามารถเคลื่อนไหวได้อย่าง สง่างาม คล่องแคล่ว
  ทำให้ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง
  ทำให้มีพลังงานสำรองเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมนันทนาการ หรือใช้กรณีฉุกเฉิน
6. พฤติกรรมใดเป็นการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายที่ไม่ถูกต้อง
  ทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อคลายกล้ามเนื้อและความเครียด
  ให้รางวัลแก่ตนเอง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
  ใช้สารกระตุ้นในระหว่างการเสริมสร้างและปรับปรุงสมรรถภาพ
  เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความชอบและความถนัดของตนเอง
7. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
  ความคล่องตัว
  ความสมดุลหรือการทรงตัว
  พลังหรือกำลังของกล้ามเนื้อ
  ความอดทนในการใช้กำลัง
8. ถ้าต้องการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของร่างกาย ควรทดสอบตามรายการใด
  การดันพื้น
  การทุ่มน้ำหนัก
  การยกน้ำหนัก
  การวิ่งซิกแซ็ก
9. ข้อใดเป็นวิธีการทดสอบพลังหรือกำลังของกล้ามเนื้อ
  การดันพื้น
  การยกน้ำหนัก
  การกระโดดสูง
  การยืนด้วยมือ
10. ใครเป็นผู้มีสุขภาพดี
  สมไม่รับประทานอาหารเย็น เพราะเกรงว่าจะทำให้อ้วน
  สายนิยมรับประทานขนมขบเคี้ยว และไม่ออกกำลังกาย
  สวยชอบรับประทานอาหารรสจัด และออกกำลังกายเมื่อมีเวลา
  สาวรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายเป็นประจำ
ตรวจสอบคำตอบและชื่อนามสกุลให้ครบ
หากไม่ครบระบบจะไม่ตรวจให้นะครับEDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ เว็บแบบทดสอบออนไลน์