หน่วยที่ ๖ สมรรถภาพทางกาย แบบทดสอบก่อนเรียน มัธยมศึกษาปีที่ ๑
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 10 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
1. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย
  ความคล่องตัว
  ความสมดุลหรือการทรงตัว
  พลังหรือกำลังของกล้ามเนื้อ
  ความอดทนในการใช้กำลัง
2. ใครเป็นผู้มีสุขภาพดี
  สมไม่รับประทานอาหารเย็น เพราะเกรงว่าจะทำให้อ้วน
  สายนิยมรับประทานขนมขบเคี้ยว และไม่ออกกำลังกาย
  สวยชอบรับประทานอาหารรสจัด และออกกำลังกายเมื่อมีเวลา
  สาวรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายเป็นประจำ
3. การทดสอบในข้อใด จัดเป็นการทดสอบความเร็วทุกรายการ
  กระโดดไกล ดึงข้อราวเดี่ยว
  ทุ่มน้ำหนัก วิ่งเร็ว 100 เมตร กระโดดสูง
  วิ่งเร็ว 50 เมตร วิ่งเร็ว 100 เมตร
  วิ่งเก็บของ ลุก-นั่ง 30 วินาที ดึงข้อราวเดี่ยว
4. การทดสอบด้วยการดันพื้น เป็นการทดสอบสมรรถภาพด้านใด
  ทดสอบความอ่อนตัว
  ทดสอบความว่องไว
  ทดสอบความสมดุล
  ทดสอบความอดทน
5. ข้อใดเป็นวิธีการทดสอบพลังหรือกำลังของกล้ามเนื้อ
  การดันพื้น
  การยกน้ำหนัก
  การกระโดดสูง
  การยืนด้วยมือ
6. ข้อใดอธิบายความหมายของคำว่า “สมรรถภาพทางกาย” ได้ถูกต้องที่สุด
  ความพร้อมของร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ท้าทาย
  ความแข็งแรงของร่างกายในการออกกำลังกายอย่างหนัก
  ความสมบูรณ์ของร่างกายในการทนต่อสภาพอากาศต่างๆ
  ความสามารถของระบบต่างๆ ของร่างกายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. ถ้าต้องการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของร่างกาย ควรทดสอบตามรายการใด
  การดันพื้น
  การทุ่มน้ำหนัก
  การยกน้ำหนัก
  การวิ่งซิกแซ็ก
8. การวิ่งซิกแซ็กเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้านใด
  ความเร็ว
  ความสมดุลหรือการทรงตัว
  พลังหรือกำลังของกล้ามเนื้อ
  ความว่องไวหรือความคล่องตัว
9. พฤติกรรมใดเป็นการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายที่ไม่ถูกต้อง
  ทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อคลายกล้ามเนื้อและความเครียด
  ให้รางวัลแก่ตนเอง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
  ใช้สารกระตุ้นในระหว่างการเสริมสร้างและปรับปรุงสมรรถภาพ
  เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับความชอบและความถนัดของตนเอง
10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
  ทำให้รูปร่างดี ผิวพรรณเปล่งปลั่ง
  ทำให้มีบุคลิกภาพดี สามารถเคลื่อนไหวได้อย่าง สง่างาม คล่องแคล่ว
  ทำให้ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้าง
  ทำให้มีพลังงานสำรองเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมนันทนาการ หรือใช้กรณีฉุกเฉิน
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713