แบบทดสอบออนไลน์จำนวน 50 ข้อ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไทยเทสออนไลน์ หรือเว็บแบบทดสอบออนไลน์ ครับ หน้าเว็บหน้านี้จะเป็นชุดข้อสอบที่มีจำนวนข้อสอบที่ใช้สอบแต่ละครั้งคือ 50 ข้อ ด้วยกันครับ ข้อสอบเป็นแบบสุ่มมาทำจากชุดข้อสอบที่มีอยู่แต่เพียง 50 ข้อด้วยกัน จากจำนวนข้อสอบที่มีอยู่ในแต่ละชุดครับ ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ตั้งใจทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ทุกคน และหากต้องการวัดระดับความสามารถ ก็คลิกเพิ่มจำนวนข้อสอบได้ โดยเกณฑ์การตัดสินก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 90% ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดี

ชุดข้อสอบที่มีคนเข้าใช้มากที่สุด

แบบทดสอบชุดละ 10 ข้อ แบบทดสอบชุดละ 20 ข้อ แบบทดสอบชุดละ 30 ข้อ แบบทดสอบชุดละ 50 ข้อ

 

ชุดข้อสอบที่มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 50 ข้อ

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 5
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 1450 ครั้ง
แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.5
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 1146 ครั้ง
ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 218 ครั้ง
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ชุดที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 101 ครั้ง
แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 1264 ครั้ง
ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 142 ครั้ง
หลักการใช้ a an the หรือ article a an the
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 291 ครั้ง
แบบฝึกหัด การใช้ is, am, are (Verb to be)
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 1703 ครั้ง
แบบทดสอบการใช้ Verb to do (Do, Does, Did)
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 826 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ออกข้อสอบ admin ทดสอบแล้ว 1033 ครั้ง


รวม 111 ชุด จำนวนหน้า : 12 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] Next>>

สถิติ
จำนวนชุดข้อสอบ
1826
จำนวนผู้ทดสอบ(ครั้ง)
3947877  
ทำแบบทดสอบออนไลน์บนมือถือ Phone android

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่แยกตามหมวด

1 ) ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
3 ) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด เครื่องหมายพื้นทาง
4) ข้อสอบใบขับขี่จริง.หมวด ป้ายบังคับ
5) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายเตือน
6) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด ป้ายแนะนำ
7) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด มารยาทและจิตสำนึก
8) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
9) ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การบำรุงรักษารถ
10.ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด รูปภาพจราจร
11. ข้อสอบใบขับขี่จริง หมวด การรับรู้สัญาณอันตราย

เว็บบอร์ดแบบทดสอบออนไลน์

 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5 กสท. sheetbook (0)
 แนวข้อสอบวิศวกร5 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) CAT sheetbook (1)
 แนวข้อสอบนักบริหารงานทั่วไป 5 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) sheetbook (0)
 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ Agent CAT Contact Center sheetbook (0)
 แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (เครื่องกล) การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)
 แนวข้อสอบพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้า) การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)
 แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)
 แนวข้อสอบสถาปนิก การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)
 แนวข้อสอบช่างเทคนิค (ช่างซ่อมระบบไฮดรอริก) การท่าเรือแห่งประเทศไทย sheetbook (0)
 แนวข้อสอบพนักงานช่างกลเรือ 4 (ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) การท่าเรือแห่งป... sheetbook (0)