แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมที่สุดของพ่อ แม่ในการปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เด็ก คือ วิธีการ แบบใด
  แบบรักมาก
  แบบลงโทษ
  แบบควบคุมเข้มงวด
  แบบประชาธิปไตย
2. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กำหนดอายุการ พัฒนาเด็กไว้เท่าใด
  3 ? 5 ปี
  4 ? 6 ปี
  แรกเกิด ? 5 ปี
  0 ? 6 ปี
3. สิ่งใดเป็นตัวถ่ายทอดทางพันธุกรรม
  ยีนส์
  โครโมโซม
  DNA
  เอนไซม์
4. เพราะเหตุใด การอบรมเลี้ยงดูเด็กจึงมีความ สำคัญมาก
  เพราะเป็นความต้องการของเด็กที่ใคร่จะให้ มีผู้สนใจตน
  เพราะเราสามารถจะพัฒนาพฤติกรรมเด็ก ให้ออกมาตามแนวทางที่ปรารถนาได้
  เพราะพ่อแม่จะได้เป็นผู้มีอำนาจเหนือเด็ก
  เพราะไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
5. ข้อใดคือช่วงของวัยเด็กที่สำคัญที่สุดที่สมองของ เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างรวดเร็ว
  0 ? 1 ปี
  0 ? 3 ปี
  1 ? 3 ปี
  3 ? 5 ปี
6. การเล่นเกมการศึกษา เป็นการฝึกให้เด็กมีพัฒนาการด้านใด
  เป็นการฝึกการสังเกตและจำแนก
  เป็นการฝึกคิดหาเหตุผล
  เป็นการเรียนรู้ทักษะและพื้นฐานต่างๆ
  ถูกทุกข้อ
7. ขั้นตอนของการจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก คืออะไร
  ลงมือเขียน ? สำรวจความสนใจ ? จัดพิมพ์ ? ทดลองใช้ ? แก้ไขใหม่
  ลงมือเขียน ? แก้ไข ? สำรวจความคิดเห็น ? จัดพิมพ์
  ทดลองเขียน ? สำรวจความสนใจ ? จัดพิมพ์ ? แก้ไขใหม่
  สำรวจความสนใจ ? ลงมือเขียน ? ทดลองใช้ ? แก้ไขใหม่ ? จัดพิมพ์
8. ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย กำหนดอายุการ พัฒนาเด็กไว้เท่าใด
  3 ? 5 ปี
  4 ? 6 ปี
  แรกเกิด ? 5 ปี
  0 ? 6 ปี
9. ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ใครเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุด
  พ่อ แม่
  เพื่อนๆ
  ตัวเด็ก
  ครูผู้สอน
10. ข้อใดเป็นคำกล่าวของ จอห์น ดิวอี้
  การศึกษาคือชีวิต
  การศึกษาทำให้คนเป็นคน
  การสร้างคนให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์
  งานพัฒนาคนให้มีคุณธรรมจริยธรรม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS