เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ประถมศึกษาปีที่ 6

เทคโนโลยี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นแนวคิดการทำงานแบบลำดับ
  จะต้องทำงานขั้นตอนแรกให้สำเร็จก่อนจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
  จะต้องทำความเข้าใจปัญหาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนของการทำงาน
  มีการให้เงื่อนไขเป็นตัวกำหนดการทำงาน
  มีการทำกิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกันหลาย ๆ ครั้ง
2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

  จังหวัดน่านอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายมากกว่าจังหวัดพิษณุโลก
  ระยะทางจากจังหวัดลำปางถึงจังหวัดเชียงรายมีระยะทางเท่ากับจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดน่าน
  จากจังหวัดพิจิตรอยู่ห่างจากจังหวัดลำปางอยู่ 200 กิโลเมตร
  ถ้าเดินทางจากจังหวัดพิจิตรไปจังหวัดน่านผ่านจังหวัดพิษณุโลกจะได้ระยะทางทั้งหมด 390 กิโลเมตร
3. ข้อใดเป็นขั้นตอนการทอดไข่เจียว
  เทน้ำมันใส่กระทะ > พลิกไข่ > นำไข่ที่ตีไว้ใส่ลงในกระทะ > ตีไข่และปรุงรส
  เทน้ำมันใส่กระทะ > ตีไข่และปรุงรส > นำไข่ที่ตีไว้ใส่ลงในกระทะ > พลิกไข่รอจนสุก
  ตีไข่และปรุงรส > เทน้ำมันใส่กระทะ > พลิกไข่ > นำไข่ที่ตีไว้ใส่ลงในกระทะ
  ตอกไข่ใส่กระทะ> เทน้ำมันใส่กระทะ> รอไข่สุกพลิกกลับด้าน
4. ในการแข่งขันวิ่งแข่งของนักเรียน 4 คน ได้แก่ ฟ้า ดิว นุช และอ้อย มีข้อมูลของผลการแข่ง ดังนี้

  นุช , ดิว ,อ้อย ฟ้าดิว
  ฟ้า , นุช อ้อย ,ดิว
  ดิว , อ้อย , นุช ,ฟ้า
  ดิว, นุช , อ้อย , ฟ้า
5. ข้อใด เหมาะกับการใช้แนวคิดการทำงานแบบลำดับมากที่สุด
  การร้อยพวงมาลัย
  การสังเกตไฟจราจร
  การแต่งตัวไปโรงเรียน
  การคัดลายมือ
6. บอยอาศัยอยู่ที่จังหวัดเพชรบรูณ์ต้องการเดินทางไปจังหวัดเชียงราย บอยควรเลือกเส้นทางใดจึงจะใช้ เวลาน้อยที่สุด กำหนดให้การเดินทางทุกเส้นทางใช้รถที่มีความเร็วคงที่เท่ากันทุกเส้นทาง

  เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นเดินทางต่อจนถึงจังหวัดเชียงราย
  เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นไปทางจังหวัดพิจิตร ผ่านจังหวัดลำปางและเดินทางต่อจนถึง จังหวัดเชียงราย
  เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นไปทางจังหวัดน่านและเดินทางต่อไปจนถึงจังหวัดเชียงราย
  เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นไปทางจังหวัดพิจิตร เดินทางผ่านจังหวัดแพร่และเดินทางต่อไปจนถึงจังหวัดเชียงราย
7. ร้านขายไอศกรีมแห่งหนึ่งมีโพรโมชันพิเศษ นักเรียนสามารถนำไม้ไอศกรีมเปล่า 2 ไม้ มาแลกไอศกรีมรสใด ก็ได้ฟรีอีก 1 ไม้ทันที ถ้านักเรียนมีเงินจำนวนจำกัดสามารถซื้อไอศกรีมได้เพียง 6 ไม้เท่านั้น นักเรียนจะได้ ไอศกรีมทั้งหมดกี่ไม้ (รวมไม้ฟรีที่ได้รับจากการนำไม้เปล่าไปแลกด้วย)
  7 ไม้
  8 ไม้
  10 ไม้
  11 ไม้
8. ขั้นตอนการทอดไข่เจียว เป็นการทำงานตามแนวคิดในข้อใด
  การทำงานแบบมีเงื่อนไข
  การทำงานแบบลำดับ
  การทำงานแบบวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งแน่นอน
  การทำงานแบบวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งไม่แน่นอน
9. พิจารณาข้อมูลรอบฉายภาพยนตร์ของโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งต่อไปนี้

ปูเป้เลิกเรียนเวลา 15.30 น.จึงไปหาคุณแม่ที่ทำงานและรอคุณแม่เลิกงานเวลา 16.00 น. เพื่อไปชมภาพยนตร์ ที่โรงภาพยนตร์ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำงานของคุณแม่โดยใช้เวลาเดินทาง 20 นาที ปูเป้และคุณแม่สามารถชมภาพยนตร์เรื่องใดโดยใช้เวลารอน้อยที่สุด และได้ชมภาพยนตร์เต็มเรื่อง

  ลิขิตรักละลายใจ
  ขอรอรักด้วยหัวใจ
  มหาสงครามล้างโลก
  รักล้น ๆ คนเต็มบ้าน
10. น้อยสูงกว่าหวาน แต่นุ่นสูงกว่าน้อย และหวานสูงกว่าเหมียว ข้อใดเรียงลำดับความสูงจากมากไปน้อยได้ ถูกต้อง
  นุ่น เหมียว น้อย หวาน
  หวาน น้อย นุ่น เหมียว
  นุ่น น้อย หวาน เหมียว
  นุ่น หวาน น้อย เหมียว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS