บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโซล่าเซลล์

บทที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าใน 1 วันมีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้า 7 เมกะวัตต์ เราต้องใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวนกี่ตารางเมตร
  1,000,000 ตารางเมตร
  10,000,000 ตารางเมตร
  100,000,000 ตารางเมตร
  150,000,000 ตารางเมตร
2. โซล่าเซลล์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนพลังงานจากรูปแบบใด
  จากพลังงานแสงเป็นความถี่
  จากพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า
  จากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสง
  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข
3. โซล่าเซลล์ที่ถูกสร้างขึ้นในยุคแรก จะมีสีเช่นไร
  สีแดง
  สีน้ำเงิน
  สีน้ำตาล-แดง
  สีเทา-ดำ
4. ในพื้นที่ 1 ตารางเมตรเราจะได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยมีคาเป็นเท่าใด
  1-2 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ตารางเมตร/วัน
  3-4 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ตารางเมตร/วัน
  4-5 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ตารางเมตร/วัน
  5-7 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ตารางเมตร/วัน
5. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  การใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เป็นเป็นการใช้พลังงานทดแทนที่สะอาด และปลอดมลพิษ
  การใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์มีต้นทุนสูงไม่ เหมาะกับชุมชนเมือง
  การใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ มีขั้นตอนสลับซับซ้อน
  ถูกทุกข้อ
6. โซล่าเซลล์พื้นที่ 1 ตารางเมตรสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย/ชั่วโมง/วัน ได้เท่าใด
  200-300 วัตต์
  400-500 วัตต์
  600-700 วัตต์
  800-900 วัตต์
7. สารกึ่งตัวนำที่นิยมนำมาผลิตโซล่าเซลล์มากที่สุดคือสารกึ่งตัวนำชนิดใด
  ซีลีเลี่ยม
  เจอร์เมเนี่ยม
  ซิลิกอน
  ตะกั่วเทลลูไรด์
8. โซล่าเซลล์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
  10 %
  13 %
  15 %
  25 %
9. โซล่าเซลล์ที่ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกมีประสิทธิภาพคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
  6 %
  8 %
  9 %
  10 %
10. พลังงานที่ได้จากโซล่าเซลล์ เป็นพลังงานแบบใด
  เป็นพลังงานความถี่สูง
  เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
  เป็นไฟฟ้ากระแสตรง
  ถูกทั้งข้อ ก และข้อ ข
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS