ONET วิชา67 การงานอาชีพ

ONET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในวันไหว้ครูนักเรียนต้องทำงานประดิษฐ์ใด โดยเลือกตอบในหมวดชิ้นงานประดิษฐ์ หมวดดอกไม้

  1-2
  2-2
  3-1
  4-2
2. ข้อใดเป็นการรดน้ำต้นไม้ที่ช่วยประหยัดน้ำและเป็นอันตรายต่อต้นไม้น้อยที่สุด
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างจาน
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างผักผลไม้
  ใช้น้ำที่เหลือจากการล้างรถ
  ใช้น้ำที่เหลือจากการซักผ้า
3. การใช้เครื่องมือใดผิดประเภท
  ใช้ค้อนตอกตะปู
  ใช้ไขควงไขสกรู
  ใช้เลื่อยฉลุตัดเหล็ก
  ใช้คีมจับชิ้นงาน
4. ครูสมศรีให้นักเรียนนำพลูด่างไปประดับให้เกิดความสวยงามในชั้นเรียน นักเรียนจะทำอย่างไร
  ปักไว้ในแจกันที่มีน้ำ
  วางบนโต๊ะครู
  ติดเบอร์ข้างกระดานดำ
  ผูกไว้กับขอบหน้าต่าง
5. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  ชูชีพ มีนิสัยชอบทดลอง เขาจึงเลือกอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร 
  ชูชัย ชอบอ่านหนังสือ นำความรู้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังและรักเด็กเขาจึงเลือกอาชีพครู
  ชูเชิด ชอบวาดรูประบายสี เขาจึงเลือกอาชีพนักประวัติศาสตร
  ชูจิต มีนิสัยอ่อนโยน ซื่อสัตย์ ชอบตัวเลข เขาจึงตัดสินใจเลือกอาชีพบัญชี
6. ข้อใดเป็นวิธีการเปิดเอกสาร ( ไฟล์ ) ในคอมพิวเตอร์
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์หนึ่งครั้ง
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มขวาของเมาส์หนึ่งครั้ง
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์สองครั้งติดกัน
  ใช้เมาส์เลื่อนลูกศรให้ไปชี้ที่เอกสาร แล้วกดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้
7. ข้อใดจับคู่ได้ถูกต้อง ระหว่างอาชีพกับความถนัด

  ก D , ข E , ค B ,ง C , จ A
  ก D , ข E , ค A ,ง C , จ B
  ก A , ข D , ค C ,ง A , จ B
  ก B , ข A , ค C ,ง D , จ E
8. ถ้านักเรียนต้องการวาดเส้นสีในโปรแกรมวาดภาพ ต้องเลือกเครื่องมือใด
9. การใช้เครื่องมือใดผิดประเภท
  ใช้ค้อนตอกตะปู
  ใช้ไขควงไขสกรู
  ใช้เลื่อยฉลุตัดเหล็ก
  ใช้คีมจับชิ้นงาน
10. ข้อใดต่อไปนี้เป็นประเภทนำเข้าข้อมูลทั้งหมด
  ฮาร์ดดิส ซีดี คีย์บอร์ด
  กล้องดิจิทัล ลำโพง ซีพียู
  กล้องดิจิทัล จอสัมผัส คีย์บอร์ด
  จอสัมผัส เครื่องพิมพ์ กล้องดิจิทัล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS