การสื่อสารข้อมูล Fiber Optic

การสื่อสารข้อมูล คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. FTTB ย่อมากจากคำว่าอะไร
  Fiber to the Home
  Fiber to the x
  Fiber to the Building
  Fiber to the Office
2. FTTH ย่อมาจากอะไร
  Fiber to the Home
  Fiber to the x
  Fiber to the Building
  Fiber to the Office
3. การติดตั้ง FTTx จะมีเงื่อนไขในการเดินสายภายนอกจากจุดกระจายสัญญาณแสงไปยังจุดติดตั้งไม่เกินกี่เมตร
  0-50 เมตตร
  100-200 เมตร
  500 เมตร
  700 เมตร
4. FTTx ย่อมากจากคำว่าอะไร
  Fiber to the Home
  Fiber to the xxx
  Fiber to the Building
  Fiber to the Office
5. FTTx หรือ FTTH คืออะไร
  คือเทคโนโลยีในการรับ-ส่ง ข้อมูล ภาพและเสียงเป็นสัญญาณแสงผ่านสายใยแก้ว Fiber Optic เทียบกับการรับ-ส่งข้อมูลระบบเก่า ADSL ที่เป็นสัญญานไฟฟ้าผ่านสายทองแดง
  คือเทคโนโลยีในการรับ ข้อมูล ภาพและเสียงเป็นสัญญาณแสงผ่านสายใยแก้ว Fiber Optic เทียบกับการรับ-ส่งข้อมูลระบบเก่า ADSL ที่เป็นสัญญานไฟฟ้าผ่านสายทองแดง
  คือเทคโนโลยีในการส่ง ข้อมูล ภาพและเสียงเป็นสัญญาณแสงผ่านสายใยแก้ว Fiber Optic เทียบกับการรับ-ส่งข้อมูลระบบเก่า ADSL ที่เป็นสัญญานไฟฟ้าผ่านสายทองแดง
  คือเทคโนโลยีในการแปลง ข้อมูล ภาพและเสียงเป็นสัญญาณแสงผ่านสายใยแก้ว Fiber Optic เทียบกับการรับ-ส่งข้อมูลระบบเก่า ADSL ที่เป็นสัญญานไฟฟ้าผ่านสายทองแดง
6. FTTO ย่อมากจากคำว่าอะไร
  Fiber to the Home
  Fiber to the x
  Fiber to the Building
  Fiber to the Office
7. FTTx สามารถรองรับความเร็วได้ถึงกี่ Mbps
  1 Mbps.
  10 Mbps.
  100 Mbps.
  1000 Mbps.
8. ข้อดีของ FTTx มีอะไรบ้าง
  มีความเสถียร ทั้งการดาวน์โหลดและอัพโหลด
  รับและส่งไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
  ระยะทางไม่มีผลต่อความเร็ว
  ถูกทุกข้อ
9. FTTx ใช้สายสัญญาณแบบใดในการส่งข้อมูล ?
  Fiber Optic
  THW
  VAF
  VCT
10. จุดเด่นของ FTTx คืออะไร
  FTTx เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการรับข้อมูล ความเร็วสูงไปถึงระดับ 100 Mbps ในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการอัพโหลดได้เร็วกว่าเทคโนโลยี ADSL ในปัจจุบัน
  FTTx เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการรับ-ส่งข้อมูล ความเร็วสูงไปถึงระดับ 10,000 Mbps ในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการอัพโหลดได้เร็วกว่าเทคโนโลยี ADSL ในปัจจุบัน
  FTTx เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการรับ ข้อมูล ความเร็วสูงไปถึงระดับ 10,000 Mbps ในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการอัพโหลดได้เร็วกว่าเทคโนโลยี ADSL ในปัจจุบัน
  FTTx เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการส่งข้อมูล ความเร็วสูงไปถึงระดับ 10,000 Mbps ในอนาคต รวมทั้งความสามารถในการอัพโหลดได้เร็วกว่าเทคโนโลยี ADSL ในปัจจุบัน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS