การใช้งานอินเทอร์เน็ต ป.4

การใช้งานอินเทอร์เน็ต คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บริการเว็บเสิร์ชเอนจินถือว่าเป็นบริการที่มีลักษณะอย่างไร
  ค้นหาข้อมูลตามที่ผู้ใช้กำหนด
  ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์
  รับ-ส่งข้อความผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
2. การบริการทางอินเทอร์เน็ตหมายถึงข้อใด
  รถไฟไทย

  ขนส่งมวลชน
  เวิลด์ไวด์เว็บ
3. ข้อใดไม่ใช่บริการของเว็บเสิร์ชเอนจิน
4. ก้านต้องการค้นหาข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานดังนั้น ก้านจะต้องเลือกใช้บริการในข้อใด
  เวิลด์ไวด์เว็บ
  ชุมชนออนไลน์
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  การสนทนาผ่านเครือข่ายออนไลน์
5. ?การดาวน์โหลดและการอัปโหลด? เกี่ยวข้องกับบริการทางอินเทอร์เน็ตอย่างไร
  ชุมชนออนไลน์
  การถ่ายโอนข้อมูล
  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
  การสนทนาผ่านเครือข่ายออนไลน์
6. บุคคลใดเลือกใช้ข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ในอินเทอร์เน็ต
  แก้วเลือกใช้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือ
  กิ่งเลือกใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทวงต่าง ๆ
  กล้าเลือกใช้ข้อมูลจากวันที่เผยแพร่ล่าสุดเท่านั้น
  กล้วยเลือกใช้ข้อมูลจากโพลสำรวจใน Facebook
7. ข้อมูลแบบใดในอินเทอร์เน็ตที่มีความน่าเชื่อถือ
  ข้อมูลที่ไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจน

  ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่เมื่อนานมาแล้ว
  ข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรง
8. ก้านต้องการค้นหาข้อมูลเพื่อทำรายงานในหัวข้อ?แรงโน้มถ่วง? ก้านจะต้องใส่คีย์เวิร์ดอย่างไรในช่องค้นหาของเสิร์ชเอนจิน
  แรงดึงดูด
  แรงโน้มถ่วง
  โลกและดวงจันทร์
  การถ่วงน้ำหนัก
9. ข้อใดกล่าวถึงการบริการสนทนาผ่านเครือข่ายได้ถูกต้องที่สุด
  การรับ-ส่งจดหมายที่แนบไฟล์ได้
  การสืบค้นข้อมูลผ่านเสิร์ชเอนจิน
  การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
  การสนทนาออนไลน์ผ่านเสียง วิดีโอ หรือพิมพ์ข้อความ
10. .or.th ถือว่าเป็นชื่อโดเมนจากหน่วยงานใด
  หน่วยงานทางการค้า
  หน่วยงานทางการศึกษา
  หน่วยงานรัฐในประเทศไทย
  หน่วยงานขององค์กรไม่หวังผลกำไร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS