แบบทดสอบ โปรแกรมกราฟิก

แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หากทำการดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร์ Background เลเยอร์ Background จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นอะไร
  Background Copy
  Layer 0
  Layer 1
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดไม่สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ทำได้
  สร้างโปรแกรมมือถือ
  สร้างภาพเคลื่อนไหว
  ตัดต่อภาพ
  ตัดต่อวิดีโอ
3. คำสั่ง Hue/Saturation… ใช้ในการทำอะไร
  ปรับเปลี่ยนสีของภาพ
  การซ้อนภาพเข้าด้วยกัน
  การเทสีลงบนพื้นหลัง
  การทำภาพให้มัว
4. ข้อใดไม่ใช่ชื่อเครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ที่ใช้ในการวาดภาพ
  Rectangle Tool
  Ellipse Tool
  Line Tool
  Circle Tool
5. เครื่องมือในโปรแกรม Adobe Photoshop CS 6 ที่เหมาะสำหรับลบพื้นหลังสีเดียวกัน เช่น พื้นหลังสีขาวมีชื่อว่าอะไร
  Eraser Tool
  Magic Eraser Tool
  Rubber Tool
  ข้อ ก และ ค ถูก
6. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ Transform
  Skew
  Warp
  Perspective
  Adjustments
7. ข้อใดหมายถึงการหมุนภาพทวนเข็มนาฬิกา
  180 องศา
  90 องศา CW
  90 องศา CCW
  Arbitrary
8. หากต้องการลบคน สัตว์ สิ่งของ ข้อความหรือสิ่งต่างๆ ที่ไม่ต้องการออกจากภาพให้เลือกข้อใดในคำสั่ง Fill…
  Content-Aware
  Pattern
  Presets
  Purge
9. สิ่งใดต่อไปนี้มีอิทธิพลที่ทำให้การรับรู้สีต่างๆ ผิดเพี้ยนหรือเปลี่ยนแปลงไปได้
  แสงจากไฟฉายสีต่างๆ
  ความผิดปกติของสายตา
  ผิดทั้ง ก และ ข
  ถูกทั้ง ก และ ข
10. หากต้องการเข้าสู่คำสั่ง Fill… ต้องทำอย่างไร
  คลิกที่ File
  คลิกที่ Image
  คลิกที่ Edit
  คลิกที่ Layer
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS