วิทยการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 1 เหตุผลเชิงตรรกะและการแก้ไขปัญหา

วิทยการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อมองรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากด้านบนจะได้ภาพใด

2. ข้อใดเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหามากที่สุด
  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
  ใช้คอมพิวเตอร์ในการดูภาพยนตร์ ฟังเพลง
  ใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพการ์ตูน
  ใช้คอมพิวเตอร์ติดตามข่าวสาร
3. ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีลองผิดลองถูก
  การวาดภาพ
  เกมเขาวงกต
  เกมทายภาพ
  เกมบันไดงูมหาสนุก
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม
5. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้หลักการแก้ปัญหา
  ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
  ฝึกการหาคำตอบอย่างมีเหตุผล
  แก้ปัญหาได้โดยมีข้อบกพร่องน้อยที่สุด
  เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้เมื่อแก้ปัญหาได้ด้วยผู้อื่น
6. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับขั้นตอนการทอดไข่เจียวได้ถูกต้อง

  1→2→3→4
  2→4→1→3
  4→2→3→1
  2→3→4→1
7. ถ้านักเรียนเป็นไข้หวัด จะมีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไร
  อาบน้ำ
  ออกกำลังกาย
  รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
  ไปพบแพทย์ รับประทานยา แล้วนอนหลับพักผ่อน
8. ข้อใดคือสาเหตุของปัญหามลพิษทางอากาศ
  น้ำเน่าเสีย
  การทิ้งขยะไม่เป็นที่
  ฝนไม่ตกเป็นเวลานาน
  การปล่อยไอเสียจากยานพาหนะ
9. นักเรียนคิดว่าจิกซอว์ชิ้นที่หายไปในภาพคือชิ้นใด

10. จากภาพเกมซูโดะกุ นักเรียนควรเติมเลข 4 ที่ช่องใด

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS