เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือหลักการทำงานของบริดจ์
  ตรวจจับการใช้งานของผู้ใช้คนหนึ่งแล้วแจ้งไปยังผู้ใช้งานอีกคนหนึ่ง
  ตรวจจับสัญญาณจากเครือข่ายหนึ่งแล้วส่งต่อไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง
  ตรวจจับสัญญาณจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งแล้วส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง
  ตรวจจับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งส่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง
2. ภายในแอร์การ์ด (Air Card) มีอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใด
  โมเด็ม
  ซิมการ์ด
  อินเทอร์เฟส
  ไมโครโพรเซสเซอร์
3. ข้อใดกล่าวถึงเครือข่ายแมน (MAN) ได้ถูกต้อง
  เหมาะสำหรับผู้ใช้คนเดียว
  ไม่นิยมใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ในการเชื่อมต่อ
  ไม่ต้องใช้โมเด็มและสายรับและส่งสัญญาณ
  ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่มีสำนักงานอยู่หลายพื้นที่
4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในข้อใดควรเชื่อมต่อแบบแลน (LAN)
  คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง สายรับและส่งสัญญาณ และฮับ
  คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง เครื่องพิมพ์ และกล้องดิจิทัล
  คอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง โมเด็ม และสายรับและส่งสัญญาณ
  คอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง โมเด็ม สายรับและส่งสัญญาณ และกล้องดิจิทัล
5. บลูธูทเป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนเครือข่ายแบบใด
  แบบท้องถิ่น
  แบบส่วนบุคคล
  แบบระยะทางไกล
  แบบเชื่อมโยงภายในเมืองเดียวกัน
6. เครือข่ายที่มีขนาดเล็กที่สุดจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ใดบ้าง
  คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว
  คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สายรับและส่งสัญญาณ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สายรับและส่งสัญญาณ และฮับ
  คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง สายรับและส่งสัญญาณ และฮับ
7. ข้อใดคือหน้าที่ของโมเด็ม
  ใช้ขยายสัญญาณระหว่าง 2 เครือข่าย
  ใช้จัดเส้นทางการรับและส่งข้อมูลในเครือข่าย
  ใช้ตรวจสอบสัญญาณที่รับและส่งภายในเครือข่าย
  ใช้เปลี่ยนรูปแบบของสัญญาณแอนาล็อกและดิจิทัล
8. “การุณทำงานที่บ้านแล้วส่งผลงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังที่ทำงาน” การุณใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในด้านใด
  การจัดการข้อมูล
  การทำงานเป็นกลุ่ม
  การทำงานระยะไกล
  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
9. ผู้ใช้ควรเลือกคอมพิวเตอร์ในข้อใดเพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ประสิทธิภาพต่ำและราคาถูก
  ประสิทธิภาพสูงและพกพาได้สะดวก
  ประสิทธิภาพสูงมากและรูปทรงสวยงาม
  ประสิทธิภาพปานกลางและติดตั้งการ์ดแลน
10. ข้อใดกล่าวถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
  เป็นการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม
  เป็นการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับคอมพิวเตอร์
  เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์
  เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS