วิทยาการคำนวณ ป.5 ตัวชี้วัดที่ 1

วิทยาการคำนวณ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 80 หรือ 8 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใด คือ แนวคิดการทำงานแบบลำดับ ในการแก้ปัญหา
  การซักผ้าด้วยมือทีละตัวจนเสร็จ
  การตัดเกรดของวิชาคณิตศาสตร์
  ขั้นตอนการทำผัดกะเพรา
  ไม่มีข้อใดถูก
2. เอ็ม : ผมแพ้เคแต่ไม่ใช่คนสุดท้ายนะ หมายความว่าอย่างไร
  อยู่ก่อนจากเค และไม่ได้อยู่ท้ายสุด
  อยู่ก่อนจากเค และอยู่ท้ายสุด
  อยู่ต่อจากเค และไม่ได้อยู่ท้ายสุด
  อยู่ต่อจากเค และอยู่ท้ายสุด
3. เมื่อจัดกระเป๋าเดินทางเพื่อไปเที่ยวทะล แต่ของเยอะจนเก็บลงกระเป๋าไม่หมด ควรแก้ปัญหาอย่างไร
  ใช้กระเป๋าใบที่ใหญ่พอจะจุของทั้งหมดได้
  เลือกเฉพาะของที่จำเป็น และพับเรียงลงกระเป๋าอย่างเป็นระเบียบ
  แบ่งของไปใส่ลงในกระเป๋าของพี่สาว และของคุณพ่อจนเต็ม
  ไม่มีข้อใดถูก
4. ข้อใด เป็นการใช้เหตุผลเชิงตรรกะที่ถูกต้อง
  ปากกาของฉันหาย แสดงว่าเธอเป็นคนขโมยไป
  ไอศกรีมละลาย เพราะอากาศหนาวกำลังดี
  พื้นสกปรก เพราะทำความสะอาดทุกวัน
  แดดแรง ทำให้ผ้าแห้งไว
5. ถ้าเราอยากปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้เร็ว ควรปลูกในช่วงใด
  กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
  พฤษภาคม – ตุลาคม
  ตุลาคม - กุมภาพันธ์
  ไม่มีข้อใดถูก
6. ข้อใด คือ แนวคิดแบบวนซ้ำ ในการแก้ปัญหา
  การซักผ้าด้วยมือทีละตัวจนเสร็จ
  การตัดเกรดของวิชาคณิตศาสตร์
  ขั้นตอนการทำผัดกะเพรา
  ไม่มีข้อใดถูก
7. ใครเป็นผู้แพ้อันดับสุดท้ายในงานแข่งกินจุในครั้งนี้

  โอ
  แอล
  เอ็ม
  เค
8. จงเรียงลำดับ จากผู้ชนะการแข่งขันงานกินจุจากอันดับที่ 1 – 5 ให้ถูกต้อง

  พี > เค > เอ็ม > โอ > แอล
  โอ > แอล > เอ็ม > เค > พี
  เอ็ม > โอ > พี > แอล > เค
  เค > พี > โอ > เอ็ม > แอล
9. ใครเป็นผู้ชนะในงานแข่งกินจุในครั้งนี้

  เอ็ม
  โอ
  เค
  พี
10. ถ้าเกิดไฟไหม้คอนโดที่เราอาศัยอยู่ ในชั้นที่ 5 นักเรียนจะแก้ปัญหาอย่างไร
  รีบลงลิฟต์
  รีบลงบันไดหนีไฟ
  กระโดดจากชั้น 5 ลงมาด้านล่าง
  โทรศัพท์หาเพื่อนให้มาช่วย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS