O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่2/2

O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คนที่ใส่แว่นสายตาสั้น จะเห็นภาพของวัตถุมีขนาดเล็กกว่าวัตถุจริงในกรณีใด
  วัตถุอยู่ห่างจากแว่นสายตาน้อยกว่าความยาวโฟกัส
  วัตถุอยู่ห่างจากแว่นสายตาน้อยกว่า 2 เท่าของความยาวโฟกัสแต่มากกว่าความยาวโฟกัส
  วัตถุอยู่ห่างจากแว่นสายตามากกว่า 2 เท่าของความยาวโฟกัส
  เหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นจริง คนย่อมเห็นภาพขนาดเท่าวัตถุ
2. ข้อใดเรียงลำดับเหตุการณ์ในการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชมีดอกได้ถูกต้อง
  การงอกหลอดละอองเรณู การปฏิสนธิ การถ่ายละอองเรณู การเจริญไปเป็นผล
  การปฏิสนธิ การถ่ายละอองเรณู การเจริญไปเป็นผล การงอกหลอดละอองเรณู
  การงอกหลอดละอองเรณู การถ่ายละอองเรณู การปฏิสนธิ การเจริญไปเป็นผล
  การถ่ายละอองเรณู การงอกหลอดละอองเรณู การปฏิสนธิ การเจริญไปเป็นผล
3. ดาวดวงใดไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
  ดาวพุธ
  ดาวศุกร์
  ดาวเสาร์
  ดาวยูเรนัส
4. การกระทำในลักษณะใดที่จัดว่าได้ช่วยนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
  สำนักงานให้พนักงานนำกระดาษว่างหน้าเดียวมาใช้
  นำขวดแก้วและเศษเหล็กไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่า
  การนำถุงพลาสติกใบเก่าไปใส่ของจากห้างสรรพสินค้า
  แม่บ้านเลือกซื้อน้ำยาล้างจานและน้ำยาเคมีอื่นๆ ชนิดถุงเติม
5. ดาวเทียมไทยคม ใช้ประโยชน์ในด้านใด
  สื่อสาร
  การสำรวจทรัพยากร
  การพยากรณ์สภาพภูมิอากาศ
  การนำอุปกรณ์ออกไปสำรวจอวกาศ
6. ถ้าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะหนึ่งถูกควบคุมด้วยยีนด้อยที่อยู่บนโครโมโซมเพศชนิด X การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะนี้จะเป็นอย่างไร
  พบลักษณะนี้ในผู้หญิงเท่านั้น
  พบลักษณะนี้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย
  พบลักษณะนี้ในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
  ไม่สารารถพบลักษณะนี้ในผู้ชายได้
7. ปล่อยวัตถุที่มีน้ำหนัก 10 นิวตัน จากที่สูง 2 เมตรเหนือผิวดิน เมื่อวัตถุกระทบพื้น งานที่เกิดเนื่องจากแรงโน้มถ่วงมีค่าเท่าใด
  5 จูล
  10 จูล
  15 จูล
  20 จูล
8. ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีผลกระทบต่อเหตุการณ์ใดน้อยที่สุด
  น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายมากขึ้น
  พันธุ์พืชในเขตอบอุ่นอพยพขึ้นที่สูงขึ้น
  สัตว์ป่ามีจำนวนชุกชุมมากขึ้น
  พื้นที่ทะเลทรายแผ่ขยายกว้างขึ้น
9. ข้อใดไม่ใช่ดาวเทียมสื่อสาร
  ไทยคม
  เทลสตาร์
  อินเทลแซท
  วอยเอเจอร์
10. เมื่อวางวัตถุหน้ากระจกเว้า โดยให้ระยะวัตถุน้อยกว่าความยาวโฟกัส ภาพที่เห็นในกระจกเว้าจะมีลักษณะอย่างไร
  ภาพเสมือน
  หัวตั้ง ขนาดเล็กกว่าวัตถุ
  ภาพจริง
  หัวกลับ ขนาดเล็กกว่าวัตถุ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS