ภาษาไทย ชั่วงชั้นที่ 2

ภาษาไทย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประโยคใดมีบุรุษสรรพนามบุรุษที่ 3
  เธอนั่งอยู่เฉยๆ บ้างซิ
  กระผมมาถึงนานแล้วครับ
  คุณจะรับงานนี้ไปทำหรือเปล่า
  วัวตัวนี้มันป่วยมานานแล้วล่ะ
2. หัวข้อที่นำมาโต้วาที เรียกว่าอะไร
  ยุติ
  ยุญติ
  ญัตติ
  ยติ
3. จากข้อ 11. ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกอย่างไร
  รักแผ่นดินเกิด
  เห็นความสำคัญของแผ่นดินเกิด
  ภูมิใจในชาติไทย
  รักษาแผ่นดินเกิด
4. จงเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์1 ในบั้นปลายย่อมเรืองรองดั่งทองทา2 นกนางนวลบินไปไกลลิบลิบ3 ว่าชีวิตถ้าอดทนฝึกฝนกาย4 ขอบฟ้าขลิบทองงามเป็นความหมาย
  2 3 1 4
  2 3 4 1
  2 4 3 1
  2 4 1 3
5. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า “ควาย”
  กุญชร
  บุหรง
  กาสร
  มฤคี
6. คำในข้อใดมีความสัมพันธ์กับ “ตัดสิน”
  ผู้พิพากษา
  พัศดี
  ตุลาการ
  ตำรวจ
7. สรรพนามในข้อใดแสดงคำถาม
  ใครทำผิดก็รับมาตรงๆ ดีกว่า
  สิ่งใดอยู่ในตู้
  ตู้ใบนี้ไม่มีสิ่งใดอยู่เลย
  คุณจะซื้ออะไรก็ได้
8. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบในการเขียนรายงาน
  งบประมาณในการจัดทำ
  คำนำ
  เนื้อเรื่อง
  หน้าปก
9. “เกิดมาเป็นคนไทย จงภูมิใจในชาติเราแผ่นดินภูมิลำเนา แต่ก่อนเก่าเราอยู่มา”คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
  กลอนสุภาพ
  กาพย์ฉบัง 16
  กาพย์ยานี 11
  กลอนหก
10. ข้อใดไม่เป็นเพลงพื้นบ้านพื้นเมือง
  ต้นไม้ของพ่อ
  รีรีข้าวสาร
  ตะเข้ตะโขง
  งูกินหาง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS