ภาษาไทย ชั่วงชั้นที่ 2

ภาษาไทย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดที่ใช้แทนเสียงดนตรี
  อักษรคู่ อักษรเดี่ยว
  วรรณยุกต์
  สระ
  พยัญชนะ
2. ข้อใดไม่ใช่คำพ้องเสียง
  ช้อนส้อม - ซ่อมแซม
  ซื่อสัตย์ - สัตว์ป่า
  สนับเพลา - เพลา
  พันธุ์ไม้ - ผิวพรรณ
3. ข้อใดไม่เป็นเพลงพื้นบ้านพื้นเมือง
  ต้นไม้ของพ่อ
  รีรีข้าวสาร
  ตะเข้ตะโขง
  งูกินหาง
4. ข้อใดใช้อักษรย่อได้ถูกต้อง
  กทม.
  ก.ก.
  ช.ม.
  มค.
5. “เกิดมาเป็นคนไทย จงภูมิใจในชาติเราแผ่นดินภูมิลำเนา แต่ก่อนเก่าเราอยู่มา”คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
  กลอนสุภาพ
  กาพย์ฉบัง 16
  กาพย์ยานี 11
  กลอนหก
6. ผู้ทำหน้าที่จดบันทึกในการประชุม เรียกว่าอะไร
  เลขานุการ
  เหรัญญิก
  ประธาน
  กรรมการ
7. จากข้อ 11. ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกอย่างไร
  รักแผ่นดินเกิด
  เห็นความสำคัญของแผ่นดินเกิด
  ภูมิใจในชาติไทย
  รักษาแผ่นดินเกิด
8. ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่า “ควาย”
  กุญชร
  บุหรง
  กาสร
  มฤคี
9. คำในข้อใดมีความสัมพันธ์กับ “ตัดสิน”
  ผู้พิพากษา
  พัศดี
  ตุลาการ
  ตำรวจ
10. จงเรียงลำดับข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์1 ในบั้นปลายย่อมเรืองรองดั่งทองทา2 นกนางนวลบินไปไกลลิบลิบ3 ว่าชีวิตถ้าอดทนฝึกฝนกาย4 ขอบฟ้าขลิบทองงามเป็นความหมาย
  2 3 1 4
  2 3 4 1
  2 4 3 1
  2 4 1 3
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS