หน่วยที่ 2 ระบบเลขฐาน

หน่วยที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 154 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100111102
  100110102
  100001012
  110102
2. 231 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  100101112
  111001112
3. 1758 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  10001012
  10111012
  11111012
  10110112
4. 67 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  101110102
  10010002
  10011112
  10000112
5. 1116 มีค่าเท่าไรในระบบฐานสิบ
  3
  7
  11
  17
6. 63 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1111112
  1111102
  1101102
  1101012
7. 152 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110112
  101000112
  100101112
  100110002
8. 11001112 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  100
  103
  106
  108
9. 243 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  111100112
  100110102
  111011112
  101101012
10. 10111002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  84
  92
  103
  120
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS