หน่วยที่ 2 ระบบเลขฐาน

หน่วยที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 11001112 มีค่าเท่าไรในระบบฐานแปด
  145
  146
  147
  148
2. 10010002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  72
  65
  42
  38
3. 11001112 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  100
  103
  106
  108
4. 154 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100111102
  100110102
  100001012
  110102
5. 41216 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100110011012
  100000100102
  110010010102
  110100110012
6. 10111002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  84
  92
  103
  120
7. 10102/1012 มีค่าเท่าไร
  1002
  112
  102
  12
8. 1001101001112 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานแปด
  42378
  46588
  45488
  46478
9. 1116 มีค่าเท่าไรในระบบฐานสิบ
  3
  7
  11
  17
10. 229 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  111100112
  100110102
  111011112
  111001012
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS