หน่วยที่ 2 ระบบเลขฐาน

หน่วยที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 3D16 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  61
  75
  82
  93
2. 39 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1001012
  1001112
  1000012
  1000102
3. 127 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  100012
  11111102
  10000002
  11111112
4. 11001112 มีค่าเท่าไรในระบบฐานแปด
  145
  146
  147
  148
5. 638 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  34
  51
  67
  72
6. 222 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  110101112
  111001002
  110010102
  101110102
7. 1012*1112 มีค่าเท่าไร
  1100012
  1011002
  1000112
  1001012
8. 101 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  11001012
  1100012
  1110002
  1110102
9. 10012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบหก
  5
  7
  9
  11
10. 11001102 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  102
  92
  84
  76
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS