หน่วยที่ 2 ระบบเลขฐาน

หน่วยที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 67 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  101110102
  10010002
  10011112
  10000112
2. 11001102 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  102
  92
  84
  76
3. 264 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  1000100002
  1011010112
  1000010002
  1010101012
4. 10012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบหก
  5
  7
  9
  11
5. 243 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  111100112
  100110102
  111011112
  101101012
6. 10010002 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  72
  65
  42
  38
7. 10102/1012 มีค่าเท่าไร
  1002
  112
  102
  12
8. 10110012 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสิบ
  74
  80
  89
  94
9. 1758 มีค่าเท่าไรในระบบเลขฐานสอง
  10001012
  10111012
  11111012
  10110112
10. 1012*1112 มีค่าเท่าไร
  1100012
  1011002
  1000112
  1001012
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS