คำราชาศัพท์

คำราชาศัพท์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อาราธนา มีความหมายว่าอะไร
    มอบให้
    เชิญ
    สวดมนต์
    ที่นั่ง
2. ธรรมาสน์ มีความหมายว่าอะไร
    ที่แสดงธรรม
    ที่นอน
    ที่นั่ง
    เรือนพักในวัด
3. พระชามาดา มีความหมายว่าอะไร ?
    ลูกสะใภ้
    ลูกเขย
    น้องสาว
    หลาน
4. "ทูลฝ่าพระบาททรงทราบ" เป็นคำกราบทูล ต่อผู้มีฐานอันดรศักดิ์ใด
    หม่อมเจ้า
    พระวรวงศ์เธอ
    พระองค์เจ้า
    พระเจ้าวรวงศ์เธอ
5. พระภิกษุสงฆ์เสียชีวิต ควรใช้คำว่าอะไร
    ถึงแก่กรรม
    สวรรคต
    สิ้นพระชนม์
    มรณภาพ
6. "ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด" ใช้กับผู้มีฐานอันดรศักดิ์ใด
    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ , หม่อมเจ้า , พระวรวงศ์เธอ
    พระเจ้าวรวงศ์เธอ , พระวรวงศ์เธอ , หม่อมเจ้า
    พระเจ้าวรวงศ์เธอ , พระวรวงศ์เธอ , พระองค์เจ้า
    พระเจ้าวรวงศ์เธอ , พระเจ้าบรมวงศ์เธอ , พระองค์เจ้า
7. ธรรมาสน์ มีความหมายว่าอะไร
    ที่แสดงธรรม
    ที่นอน
    ที่นั่ง
    เรือนพักในวัด
8. พระชามาดา มีความหมายว่าอะไร ?
    ลูกสะใภ้
    ลูกเขย
    น้องสาว
    หลาน
9. อาราธนา มีความหมายว่าอะไร
    มอบให้
    เชิญ
    สวดมนต์
    ที่นั่ง
10. "ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด" ใช้กับผู้มีฐานอันดรศักดิ์ใด
    พระเจ้าบรมวงศ์เธอ , หม่อมเจ้า , พระวรวงศ์เธอ
    พระเจ้าวรวงศ์เธอ , พระวรวงศ์เธอ , หม่อมเจ้า
    พระเจ้าวรวงศ์เธอ , พระวรวงศ์เธอ , พระองค์เจ้า
    พระเจ้าวรวงศ์เธอ , พระเจ้าบรมวงศ์เธอ , พระองค์เจ้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS