หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เครือข่ายไทยสารใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ใด
  เพิ่มศักยภาพให้แก่กระทรวงกลาโหม
  แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศไทย
  พัฒนาช่องทางการสื่อสารระหว่างประเทศ
  ส่งเสริมการวิจัยและการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
2. ข้อใดคือชื่อของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการโอนย้ายแฟ้มข้อมูล
  FTP Server
  Upload Server
  Service Server
  Download Server
3. ข้อใดหมายถึงบล็อกเกอร์
  ผู้ดูแลที่ให้บริการบล็อก
  ผู้สร้างหรือผู้เขียนข้อมูลในบล็อก
  ผู้สร้างหรือผู้เขียนข้อมูลในบล็อก
  ผู้อนุญาตให้ผู้อื่นนำเสนอข้อมูลในบล็อก
4. ประเทศไทยใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อใด
  พ.ศ. 2512
  พ.ศ. 2524
  พ.ศ. 2530
  พ.ศ. 2538
5. ข้อใดคือข้อมูลที่ผู้ให้บริการบล็อกจะส่งให้ผู้สมัครทางอีเมล
  รายละเอียดของผู้ให้บริการบล็อก
  คะแนนนิยมของบล็อกที่ให้บริการ
  ชื่อและรหัสผ่านเพื่อเข้าไปสร้างบล็อก
  ความเคลื่อนไหวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบล็อก
6. บันทึกออนไลน์หมายถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตในข้อใด
  แชท
  อีเมล
  บล็อก
  การถ่ายโอนข้อมูล
7. ข้อใดคือลักษณะของการสนทนาออนไลน์ผ่านโปรแกรมประยุกต์
  ผู้สนทนาไม่จำเป็นต้องรู้จักกับคู่สนทนา
  ผู้สนทนาจำเป็นต้องใช้บริการผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์
  ผู้สนทนาจะต้องสมัครใช้งานกับผู้ให้บริการก่อนใช้งาน
  ผู้สนทนาจะต้องติดตั้งโปรแกรมนั้นที่คอมพิวเตอร์ของผู้สนทนา
8. ข้อใดคือวิธีการสนทนาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
  เปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ พิมพ์ข้อมูล ผู้สนทนา รอรับรหัสผ่านทางอีเมล
  เปิดโปรแกรมสนทนาออนไลน์ เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการ พิมพ์ข้อมูล ผู้สนทนา รอรับรหัสผ่านทางอีเมล
  เปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ เลือกห้องสนทนา พิมพ์ข้อความที่ต้องการสนทนา กดเอนเทอร์ที่แป้นพิมพ์
  เปิดโปรแกรมสนทนาออนไลน์ เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการ พิมพ์ข้อความที่ต้องการสนทนา กดเอนเทอร์ที่แป้นพิมพ์
9. ข้อมูลที่ส่งผ่านอีเมลจะถูกเก็บไว้ที่ใด
  คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
  คอมพิวเตอร์ของผู้ส่ง
  เครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ
  เครื่องไคลเอนต์ที่ให้บริการ
10. ข้อใดคือสิ่งที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตควรระลึกถึงเสมอ
  จะต้องไม่ใช้ข้อมูลจริงในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
  สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ได้เนื่องจากไม่มีใครรู้จักเรา
  ควรคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่น เพราะผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกนึกคิด
  ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเว็บไซต์ที่ให้บริการ เพราะไม่ใช่กฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS