หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประเทศไทยใช้อินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อใด
  พ.ศ. 2512
  พ.ศ. 2524
  พ.ศ. 2530
  พ.ศ. 2538
2. ข้อใดคือประโยชน์ของเซิร์ชเอนจิ้น
  ช่วยค้นหาข้อมูล
  ช่วยส่งข้อมูลให้แก่ผู้อื่น
  ช่วยแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้
  ช่วยรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
3. ข้อใดคือวิธีการสนทนาออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
  เปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ พิมพ์ข้อมูล ผู้สนทนา รอรับรหัสผ่านทางอีเมล
  เปิดโปรแกรมสนทนาออนไลน์ เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการ พิมพ์ข้อมูล ผู้สนทนา รอรับรหัสผ่านทางอีเมล
  เปิดเว็บไซต์ที่ให้บริการ เลือกห้องสนทนา พิมพ์ข้อความที่ต้องการสนทนา กดเอนเทอร์ที่แป้นพิมพ์
  เปิดโปรแกรมสนทนาออนไลน์ เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการ พิมพ์ข้อความที่ต้องการสนทนา กดเอนเทอร์ที่แป้นพิมพ์
4. ข้อใดคือจุดเด่นของการติดต่อสื่อสารด้วยการสนทนาออนไลน์
  มีการคัดกรองผู้ใช้บริการ
  เสียค่าใช้บริการในราคาต่ำ
  สามารถโต้ตอบคู่สนทนาได้ทันที
  สามารถเก็บรักษาข้อมูลไว้ได้นาน
5. ข้อใดคือชื่อของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการโอนย้ายแฟ้มข้อมูล
  FTP Server
  Upload Server
  Service Server
  Download Server
6. ข้อใดกล่าวถึง @ ได้ถูกต้อง
  ย่อมาจาก Air Mail
  ผู้ใช้อีเมลทุกคนจะต้องมี
  เป็นชื่อของผู้ให้บริการอีเมล
  แบ่งเป็น 5 ส่วนแต่ละส่วนคั่นด้วยจุด
7. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนในการสมัครบล็อก
  พิมพ์หัวข้อบล็อกที่ต้องการ
  คลิก Register เพื่อสมัครบล็อก
  คลิก I Agree เพื่อยอมรับเงื่อนไขในการสมัครบล็อก
  คลิก Yes เพื่อให้ข้อมูลในบล็อกไปปรากฏในเซิร์ชเอนจิ้นไซต์
8. ข้อใดกล่าวถึงจริยธรรมในการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ถูกต้อง
  หากมีผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย
  เป็นเงื่อนไขในการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่กำหนดโดยผู้ให้บริการ
  กระทรวงไอซีทีจะกำหนดไว้เพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตปฏิบัติตาม
  เป็นหลักศีลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
9. ใครควรโอนย้ายแฟ้มข้อมูลด้วยการอัปโหลดมากที่สุด
  ก็อตต้องการทดลองใช้งานฟรีโปรแกรม
  กิ่งต้องการนำข้อมูลของตนเองไปแสดงไว้บนบล็อก
  กฤตต้องการติดตั้งโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์
  กรรณต้องการเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของเพื่อน
10. ข้อใดหมายถึงเว็บเบราว์เซอร์
  เป็นผู้ให้บริการเช่าพื้นที่บนอินเทอร์เน็ต
  เป็นชื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ
  เป็นอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับกระจายสัญญาณข้อมูล
  เป็นซอฟต์แวร์ตัวกลางระหว่างผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS