ONET วิทยาศาสตร์ ป.6

ONET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของมวลดิน หิน โคลนจากเหตุการณ์ดินถล่ม
  ก. แรงโน้มถ่วงของโลก
  ข. แรงดันน้ำ
  ค. แรงเสียดทาน
  ง. แรงลอยตัว
2. อฟต้องการสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดสุริยุปราคา โดยเขาเตรียม ไฟฉาย ลูกปิงปอง และลูกเทนนิส ข้อใดแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ในการทดลองได้ถูกต้อง
3. พื้นที่ใดมีโอกาสเกิดน้ำท่วมขังน้อยที่สุด
  ก. ที่ราบลุ่ม
  ข. ริมแม่น้ำ
  ค. ที่ลาดตามแนวภูเขา
  ง. พื้นที่ปากแม่น้ำ
4. จากข้อความใครปฏิบัติตนได้เหมาะสม

จากอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยในขณะนี้ เกิดจากบริเวณความกดอากาศสูง บริเวณซีกโลกเหนือกำลังแรงพัดพามวลอากาศเข้ามาปกคลุมพื้นที่ประเทศไทย
  ก. โบว์อาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่จึงเตรียมหาเสื้อกันหนาวมาสวมใส่
  ข. บิ๊กอาศัยอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงเตรียมร่มทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน
  ค. โป้งอาศัยอยู่ที่จังหวัดเลยจึงเลือกใส่เสื้อผ้าบาง ๆระบายความชื้น
  ง. หน่อยอาศัยอยู่ที่จังหวัดชุมพรจึงออกเรือหาปลาทุกวัน
5. หากไม่มีปรากฏการณ์เรือนกระจกจะเกิดผลอย่างไร
  ก. อุณหภูมิอากาศในเวลากลางวันและกลางคืนไม่แตกต่างกัน
  ข. อุณหภูมิอากาศจะเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
  ค. สิ่งมีชีวิตจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
  ง. สิ่งมีชีวิตจะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
6. ภาพใดเป็นผลจากปรากฏการณ์เรือนกระจกที่มีความรุนแรง
7. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเกิดอุปราคาน้อยที่สุด
  ก. การหมุนรอบตัวเองของโลก
  ข. การโคจรรอบโลกของดวงจันทร์
  ค. การโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลก
  ง. การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์
8. ดาวเทียมไทยคม เป็นดาวเทียมที่ให้บริการสื่อสารผ่านช่องสัญญาณดาวเทียมดวงแรกของประเทศไทย ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้จากดาวเทียมไทยคม
  ก. การถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
  ข. การสำรวจดาวและวัตถุต่าง ๆ ที่อยู่ห่างไกลจากโลก
  ค. การสังเกตการณ์ก่อตัวของพายุในแถบมหาสมุทรแปซิฟิก
  ง. ใช้ในการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคเอเชีย
9. เพราะเหตุใดจึงเกิดลมทะเล
  ก. พื้นดินคายความร้อนได้เร็วกว่าพื้นน้ำ
  ข. พื้นดินรับความร้อนได้ดีกว่าพื้นน้ำ
  ค. ความกดอากาศเหนือพื้นดินสูงกว่าความกดอากาศเหนือพื้นน้ำ
  ง. อุณหภูมิอากาศเหนือพื้นน้ำสูงกว่าอุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดิน
10. เพราะเหตุใดหากเราอยู่ในอาคารสูงขณะเกิดแผ่นดินไหวจึงควรหมอบใต้โต๊ะหรือเตียง
  เพื่อให้เหตุการณ์แผ่นดินไหวสงบเร็วขึ้น
  เพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งของที่จะตกลงมากระแทก
  เพื่อรวมตัวอยู่ในบริเวณเดียวกัน ง่ายต่อการค้นหา
  เพื่อลดการสั่นสะเทือนของอาคาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS