หนูประดิษฐ์ของใช้ ป.2

หนูประดิษฐ์ของใช้ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วัสดุธรรมชาติชนิดใดที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เหมาะสมที่สุด
  กระดองปู
  เปลือกหอย
  เศษใบไม้

2. การนำวัสดุท้องถิ่นมาเป็นวัสดุในการประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน มีประโยชน์อย่างไร
  คนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
  สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว
  ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว

3. การนำสิ่งประดิษฐ์ไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขเปรียบเทียบได้แก่กระบวนการใด
  กระบวนการเทคโนโลยี
  กระบวนการทดลอง
  กระบวนการประดิษฐ์

4. บุคคลในข้อใดใช้ทรัพยากรในการประดิษฐ์ของใช้ได้คุ้มค่ามากที่สุด
  นิดเก็บเปลือกหอยจากชายทะเลมาทำเป็นโมบาย
  นุชใช้ลูกปัดที่ซื้อจากตลาดมากตกแต่งกล่องใส่เครื่องเขียน
  น้อยนำกระดาษหอของขวัญมาตกแต่งกรอบรูป

5. ข้อใดเป็นผลดีของการออกแบบงานประดิษฐ์ก่อนลงมือปฏิบัติ
  ซื้ออุปกรณ์เพื่อทำงานประดิษฐ์เพิ่มขึ้น
  สามารถสร้างสรรค์งานได้หลายชิ้น
  ประหยัดเวลาในการทำงาน

6. เครื่องมือชนิดใดเหมาะสำหรับนำมาใช้ติดกระดาษแข็ง
  กาวร้อน
  กาวน้ำ
  กาวยาง

7. เครื่องมือชนิดใดเป็นเครื่องมือที่ไม่ใช้ในการตกแต่ง
  พู่กัน
  แปรงทาสี
  คัตเตอร์

8. เหตุใดจึงควรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือก่อนประดิษฐ์ชิ้นงาน
  เป็นการทำงานที่ดี
  สะดวกต่อการหยิบใช้งาน
  ถือว่าเป็นขั้นตอนที่จำเป็น

9. ทักษะที่จะได้ในการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ข้อใดถูกต้องที่สุด
  ทักษะการทำงานกลุ่ม
  ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์
  ทักษะการตัดสินใจ

10. หลอดดูด สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ในข้อใดเหมาะสมที่สุด
  มู่ลี่
  แจกัน
  กล่องใส่เครื่องเขียน

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS