แบบทดสอบ โลกของอาชีพ ม.1

แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. คำข้อใดอ่านออกเสียง “อัน”
  บุญญาธิการ
  กิจกรรม
  บริการ
  จาบัลย์
2. นักเรียนจะวิเคราะห์อาชีพเพื่อตัดสินใจเลือกอาชีพ
  1
  วิเคราะห์สวัสดิการ
  วิเคราะห์บุคลิกภาพ
  วิเคราะห์ความสามารถ
3. ข้อใดใช้คำถูกต้องตามความหมาย
  ชายฉกรรจ์ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร
  ผู้ใหญ่หลอกหลอนให้เด็กขายยาเสพติด
  ครูคร่ำครึอยู่กับระเบียบวินัย
  แดนอ้วกเป็นเลือด
4. ข้อใดใช้ลักษณนามผิดกลุ่ม
  ผี ฤษี - คน
  แห อวน - ปาก
  แหวน กำไล - วง
  จักร บ้าน - หลัง
5. คำข้อใดเป็นคำชนิดเดียวกับ “เถลไถล”
  หลากหลาย
  เกลื่อนกลาด
  พลิกแพลง
  แคล้วคลาด
6. คำข้อใดมี 5 พยางค์
  ประวัติศาสตร์
  อัจฉริยะ
  อาณาจักร
  จันทรคติ
7. นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพได้อย่างไร
  เยี่ยมชมสถานที่ประกอบการจริงบ่อยๆ
  เรียนต่อในสายที่นำไปสู่อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
  ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ
  ฝึกทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพจากประสบการณ์จริง
8. อักษรที่ใช้เป็นตัวควบกล้ำคือข้อใด
  ร ก ว
  ร ล ว
  ศ ษ ส
  พ ร ว
9. ข้อใดเป็นอักษรควบไม่แท้
  ตราด
  ทรวดทรง
  เปรี้ยว
  แกว่ง
10. ใครประกอบอาชีพรับจ้าง
  ปิ่นขายอาหารตามสั่ง
  ทรายเป็นช่างเสริมสวย
  มุกเป็นคุณครูโรงเรียนเอกชน
  พลอยขายเสื้อผ้าตามตลาดนัด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS