แบบทดสอบ โลกของอาชีพ ม.1

แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. บัวเป็นคนรักความสวยงาม มีความเป็นตัวของตัวเองสูง กล้าแสดงออก และชอบศิลปะ บัวควรประกอบอาชีพใด
  จิตรกร
  มัณฑนากร
  แอร์โฮสเตส
  นักออกแบบแฟชั่น
2. ข้อใดใช้คำถูกต้องตามความหมาย
  ชายฉกรรจ์ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร
  ผู้ใหญ่หลอกหลอนให้เด็กขายยาเสพติด
  ครูคร่ำครึอยู่กับระเบียบวินัย
  แดนอ้วกเป็นเลือด
3. ข้อใดเป็นอักษรควบไม่แท้
  ตราด
  ทรวดทรง
  เปรี้ยว
  แกว่ง
4. อักษรที่ใช้เป็นตัวควบกล้ำคือข้อใด
  ร ก ว
  ร ล ว
  ศ ษ ส
  พ ร ว
5. การสร้างอาชีพมีความสำคัญอย่างไร
  ช่วยลดช่องว่างระหว่างคนในสังคม
  ช่วยให้มีรายได้ไว้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
  สร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัว
  ช่วยให้มีหน้าตาทางสังคมเท่าเทียมกับคนอื่น
6. ข้อใดเป็นคำวิสามานยนาม
  หนังสือพิมพ์
  เครื่องบิน
  เทวดา
  ยาพาราเซตามอล
7. คำข้อใดเป็นคำชนิดเดียวกับ “เถลไถล”
  หลากหลาย
  เกลื่อนกลาด
  พลิกแพลง
  แคล้วคลาด
8. ใครประกอบอาชีพรับจ้าง
  ปิ่นขายอาหารตามสั่ง
  ทรายเป็นช่างเสริมสวย
  มุกเป็นคุณครูโรงเรียนเอกชน
  พลอยขายเสื้อผ้าตามตลาดนัด
9. ใครมีมารยาทในการทำงาน
  มิ้นพูดจาไพเราะกับแป้ง
  นุชทำงานร่วมกันเป็นทีม
  เก่งแบ่งหน้าที่การทำงานชัดเจน
  กายตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ
10. ข้อใดมีจำนวนพยางค์เท่ากับคำว่า “อรุณสวัสดิ์”
  ขัณฑสกร
  สัประยุทธ์
  ทัศนศึกษา
  กตัญญู
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS