แบบทดสอบ โลกของอาชีพ ม.1

แบบทดสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นคำในมาตราแม่ กก ทุกคำ
  จดหมาย ฉบับ
  ราญ รบ
  ผาสุก สุข
  นาค หยุด
2. “หนาว” เป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตราใด
  แม่กด
  แม่เกอว
  แม่กน
  แม่กม
3. คำข้อใดเป็นคำชนิดเดียวกับ “เถลไถล”
  หลากหลาย
  เกลื่อนกลาด
  พลิกแพลง
  แคล้วคลาด
4. บัวเป็นคนรักความสวยงาม มีความเป็นตัวของตัวเองสูง กล้าแสดงออก และชอบศิลปะ บัวควรประกอบอาชีพใด
  จิตรกร
  มัณฑนากร
  แอร์โฮสเตส
  นักออกแบบแฟชั่น
5. อักษรที่ใช้เป็นตัวควบกล้ำคือข้อใด
  ร ก ว
  ร ล ว
  ศ ษ ส
  พ ร ว
6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ไม้ทัณฑฆาตใส่บนพยัญชนะเพื่อฆ่าเสียง
  คำที่มาจากภาษาอังกฤษต้องใส่ทัณฑฆาตทุกคำ
  ไม้ทัณฑฆาตใส่บนพยัญชนะเพื่อความสวยงาม
  ไม้ทัณฑฆาตไม่ใช่เครื่องหมายในการเขียน
7. นักเรียนจะวิเคราะห์อาชีพเพื่อตัดสินใจเลือกอาชีพ
  1
  วิเคราะห์สวัสดิการ
  วิเคราะห์บุคลิกภาพ
  วิเคราะห์ความสามารถ
8. ข้อใดใช้ลักษณนามผิดกลุ่ม
  ผี ฤษี - คน
  แห อวน - ปาก
  แหวน กำไล - วง
  จักร บ้าน - หลัง
9. คำข้อใดอ่านออกเสียง “อัน”
  บุญญาธิการ
  กิจกรรม
  บริการ
  จาบัลย์
10. ข้อใดอ่านถูกต้อง
  นฤบดี อ่านว่า นับ-รึ-ดี
  พฤกษ์ อ่านว่า พะ-รึก
  มฤคี อ่านว่า มะ-รึ-คี
  ทฤษฎี อ่านว่า ทิ-สะ-ดี
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS