ภาษาถิ่น ป.4

ภาษาถิ่น คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ภาษาใดที่ใช้พูดกันในเมืองหลวงของประเทศไทย
  ภาษาเหนือ
  ภาษาอีสาน
  ภาษากลาง
  ภาษาใต้
2. ในภาษาอีสาน คำว่า “สีดา” หมายถึงผลไม้ชนิดใด
  ฝรั่ง
  สับปะรด
  มะละกอ
  บักนัด
3. คำว่า “เกี๊ยด” เป็นคำภาษาถิ่นใด มีความหมายว่าอย่างไร
  ภาษาเหนือ แปลว่า โมโห
  ภาษาใต้ แปลว่า โมโห
  ภาษาอีสาน แปลว่า โมโห
  ภาษากลาง แปลว่า โมโห
4. จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ภาษาใดเป็นภาษาท้องถิ่น
  ภาษาเหนือ
  ภาษากลาง
  ภาษาอีสาน
  ภาษาใต้
5. คำในข้อใดมีความหมายว่า ”ร่ม”
  หวัก
  จ้อง
  กะโป๋
  เต่ว
6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐาน
  เป็นภาษาราชการ
  เป็นภาษาของคนส่วนใหญ่ในประเทศ
  ใช้เฉพาะภาคกลาง
  ถูกทั้ง 1. และ 2.
7. คำในข้อใดคือคำที่มีความหมายว่า “โกหก” ในภาษาใต้
  ขี้ตั๋ว
  ขี้ฮก
  ขี้จุ๊
  ขี้โม้
8. ภาษาใดที่ใช้พูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
  ภาษาอีสาน
  ภาษากลาง
  ภาษาใต้
  ภาษาเหนือ
9. ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ใช้ภาษาใดเป็นภาษาท้องถิ่น
  ภาษาใต้
  ภาษาเหนือ
  ภาษาอีสาน
  ภาษากลาง
10. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่น
  ใช้พูดสื่อสารกันตามท้องถิ่น
  ภาษาถิ่นคือภาษาพื้นเมือง
  ภาษาถิ่นแบ่งตามความแตกต่างทางภูมิศาสตร์
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS