คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน หมวดผลไม้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. apple
  ลิ้นจี่
  แอปเปิ้ล
  ลำใย
  แตงโม
2. durian
  แตงโม
  มะละกอ
  ทุเรียน
  ส้ม
3. orange
  ส้ม
  มะม่วง
  กล้วย
  มะพร้าว
4. coconut
  แอปเปิ้ล
  เชอร์ร๊๋
  มะพร้าว
  ส้ม
5. babana
  มะม่วง
  ลิ้นจี่
  สับปะรด
  กล้วย
6. mangosteen
  มังคุด
  ส้ม
  สับปะรด
  กล้วย
7. pineapple
  มะม่วง
  ส้ม
  แอปเปิ้ล
  สับปะรด
8. papaya
  มะละกอ
  ลำไย
  ส้ม
  ิกล้วย
9. watermelon
  ลิ้นจี่
  แตงโม
  เชอร์รี่
  สับปะรด
10. mango
  มะพร้าว
  มะม่วง
  ส้ม
  เชอร์รี่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS