ข้อสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ข้อสอบปลายภาค คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในขณะที่ผู้หญิงมีประจำเดือนนั้น ระดับฮอร์โมนเพศในเลือดควรจะ
  มีอิสโทรเจนสูงมาก
  มีโพรเจสเทอโรนสูงมาก
  มีอิสโทรเจนและโพรเจสเทอโรนสูงมาก
  มีอิสโทรเจนและโพรเจสเทอโรนต่ำมาก
2. ข้อความใดที่ไม่จริง สำหรับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
  ลูกวัวมีลักษณะแตกต่างกันได้
  สิ่งมีชีวิต 2 ชีวิต แต่ละชนิดมีเพศเดียว
  นิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เข้าผสมกับนิวเคลียสเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
  มีการผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
3. ข้อใดที่ผิดจากความเป็นจริง
  เซลล์ที่บุผนังลำไส้ใหญ่สามารถดูดน้ำ เกลือแร่ และวิตามินได้ ยกเว้น กลูโคส
  การกินอาหารที่มีกาก เช่น ผลไม้ ผัก และการออกกำลังกายช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติดี
  วิธีตรวจสอบว่าไส้ติ่งอักเสบหรือไม่ อาจทำได้โดยกดบริเวณท้องน้อยด้านขวา
  การสำลักขณะกลืนอาหารมักเนื่องจากอาหารพลัดตกลงไปในหลอดลมและฝาปิดกล่องเสียงเปิด
4. ทารกในหลอดแก้วถือว่าเป็น
  การผสมเทียมวิธีหนึ่ง
  การถ่ายฝากตัวอ่อนวิธีหนึ่ง
  เป็นการเพาะเลี้ยงเด็กในหลอดแก้วจนถึงระยะคลอด
  ก และ ข ถูก
5. ส่วนใดของลำไส้เล็ก ที่มีการดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้วมากที่สุด
  ดูโอดีนัม
  เจจูนัม
  ไอเลียม
  พิลอริก
6. อวัยวะที่มีอัตราการเติบโตน้อยที่สุดภายหลังเกิด คือ
  กระดูก
  หัวใจ
  สมอง
  รังไข่
7. ข้อใดไม่ได้อยู่ในระบบสืบพันธุ์เพศชาย
  อัณฑะ
  ท่อนำไข่
  ท่อนำอสุจิ
  หลอดเก็บอสุจิ
8. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทั้งหมดออกลูกเป็นตัว ยกเว้นข้อใด
  ตัวตุ่น
  จิงโจ้
  ตุ่นปากเป็ด
  หมีโคอาล่า
9. เมื่อเคี้ยวข้าวไปนาน ๆ ข้าวที่เคี้ยวจะประกอบด้วยสารประเภทใด
  แป้ง มอลโทส กลูโคส
  เดกซ์ทริน ซูโครส กลูโคส
  มอลโทส กลูโคส เดกซ์ทริน
  มอลโทส กลูโคส ซูโครส
10. น้ำย่อยชนิดใดมีการหลั่งที่ลำไส้เล็กของคน
  อะไมเลส เรนนิน
  อะไมเลส ลิเพส
  ไลเปส เพปซิน
  เพปซิน ทริปซิน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS