ข้อสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ข้อสอบปลายภาค คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หญิงคนหนึ่งมีประจำเดือนทุก 28 วัน เมื่อเดือนกุมพาพันธ์ประจำเดือนวันแรกคือวันที่ 19 มีประจำเดือนอยู่ 5 วัน จึงหยุด หญิงคนนี้จะตกไข่ครั้งต่อไปในวันที่เท่าใด
  4 มีนาคม
  10 มีนาคม
  14 มีนาคม
  28 กุมภาพันธ์
2. น้ำย่อยใดต่อไปนี้ไม่ใช่น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร
  เรนนิน
  ไลเปส
  ทริปซิน
  เพปซิโนเจน
3. หญิงอายุประมาณเท่าใด จึงจะเริ่มมีประจำเดือน
  12 ปี
  15 ปี
  17 ปี
  19 ปี
4. ข้อใดไม่ได้อยู่ในระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
  เซลล์ไข่
  มดลูก
  ท่อนำไข่
  ต่อมคาวเปอร์
5. ขณะที่ท่านเคี้ยวข้าวอยู่ในปากเพียงชั่วครู่ ข้าวจะถูกย่อยสลายเป็น
  เดกซ์ทริน
  เรนนิน
  ไซม์
  เพปไทด์
6. ทางเดินอาหารส่วนใดของคนถือว่ามีกระบวนการย่อยทางเคมีที่แท้จริง เป็นส่วนแรก
  ปาก
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ไส้ตรง
7. ทางเดินอาหารส่วนใดไม่มีการย่อยอาหาร
  ปาก
  หลอดอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ลำไส้ใหญ่
8. การทำงานของฮอร์โมนเพศชายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือข้อใด
  สะโพกผาย
  เสียงแหลม
  ไหล่กว้าง
  มีประจำเดือน
9. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด
  นักเรียนจะรู้สึกปวดฟัน เมื่อสารเคลือบฟันถูกทำลาย
  ทางเดินอาหารของพลานาเรีย ซับซ้อนกว่าทางเดินอาหารของไส้เดือนดิน
  เมื่ออาหารที่ย่อยแล้วถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ อาหารที่ย่อยไม่ได้จะถูกขจัดออกภายนอกร่างกายโดยเป็นกากอาหาร
  การย่อยในลำไส้เล็กนั้น น้ำย่อยที่สำคัญส่วนใหญ่มาจากตับ
10. อวัยวะใดที่สามารถผลิตได้ทั้งน้ำย่อยและฮอร์โมน
  ตับ
  ตับอ่อน
  ลำไส้เล็ก
  ลำไส้ใหญ่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS