ข้อสอบปลายภาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ข้อสอบปลายภาค คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. น้ำถือเป็นสารสำคัญที่จะต้องใช้ในร่างกายเพราะ
  ให้พลังงาน
  สร้างเสริมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเหมือนโปรตีน
  ช่วยในการย่อย ขับถ่ายของเสีย ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
  ส่งสารเคมี ที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย
2. ทางเดินอาหารส่วนใดไม่มีการย่อยอาหาร
  ปาก
  หลอดอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ลำไส้ใหญ่
3. อวัยวะที่มีอัตราการเติบโตน้อยที่สุดภายหลังเกิด คือ
  กระดูก
  หัวใจ
  สมอง
  รังไข่
4. ทารกเริ่มมีหูในช่วงอายุกี่สัปดาห์
  3 สัปดาห์
  4 สัปดาห์
  5 สัปดาห์
  6 สัปดาห์
5. หน้าที่สำคัญของถุงอัณฑะคือ
  ช่วยให้อัณฑะสร้างฮอร์โมน
  ช่วยปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะสำหรับสร้างตัวอสุจิ
  ช่วยป้องกันอันตรายแก่อัณฑะ
  ช่วยให้ผลิตน้ำอสุจิที่มีคุณภาพสูง
6. เราสามารถที่จะกลืนน้ำลายพร้อม ๆ กับหายใจได้หรือไม่
  ได้ เพราะมีหลอดลมกับหลอดอาหารแยกกัน
  ไม่ได้ เพราะมี epiglottis ปิดหลอดลม
  ได้ เพราะมี epiglottis ปิดหลอดลม
  ไม่ได้ เพราะมี epiglottis ปิดหลอดอาหาร
7. หน้าที่สำคัญของตับอ่อน คือ
  สร้างเอนไซม์
  สร้างเอนไซม์และฮอร์โมน
  สร้างฮอร์โมน
  สร้างน้ำดีและเอนไซม์
8. อวัยวะใดที่ไม่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการย่อยไขมัน
  ตับ
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้เล็ก
  ตับอ่อน
9. เมื่อเคี้ยวข้าวไปนาน ๆ ข้าวที่เคี้ยวจะประกอบด้วยสารประเภทใด
  แป้ง มอลโทส กลูโคส
  เดกซ์ทริน ซูโครส กลูโคส
  มอลโทส กลูโคส เดกซ์ทริน
  มอลโทส กลูโคส ซูโครส
10. อวัยวะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวผู้คือ
  อสุจิ
  รังไข่
  อัณฑะ
  ไข่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS