ระบบกลไกมนุษย์

ระบบกลไกมนุษย์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในขณะนอนในพื้นราบ แรงดันเลือดภายในเวน(veins) จะต่ำสุดที่บริเวณ
  สมอง
  ปลายเท้า
  หน้าตา
  เท่ากันหมดทุกแห่ง
2. ฟันชนิดใดที่ไม่มีในฟันน้ำนม
  ฟันกรามหลัง
  ฟันตัด
  ฟันกรามหน้า
  ฟันฉีก
3. สารซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในการย่อยอาหาร เรียกว่าอะไร
  กรดอะมิโน
  กลูโคส
  เป็ปโตน
  เอนไซม์
4. ข้อใดคือหน้าที่ของ pepsin
  ไม่มีข้อใดถูก
  ย่อยโปรตีนในนม
  ย่อยโปรตีนให้กลายเป็นเปปไตด์
  ย่อยไขมันให้กลายเป็นโปรตีน
5. เลือดในเส้นเวนไหลเวียนได้โดยอาศัยวิธีการใด
  การหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ
  การหดตัวของกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนประกอบของเส้นเวน
  ก ข และ ค รวมกัน
  การหดตัวของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเส้นเวน
6. เอนไซม์(enzyme)เป็นสารประกอบประเภทใด
  คาร์โบไฮเดรต
  ไขมัน
  เกลือแร่
  โปรตีน
7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการย่อยเชิงกล
  ไม่มีข้อใดถูก
  การย่อย โดยไม่อาศัยเอนไซม์
  การย่อย โดยอาศัยเอนไซม์
  เกิดปฏิกิริยาเคมีในการย่อย
8. อวัยวะใดที่สร้างน้ำย่อยได้มากที่สุด
  ตับอ่อน
  กระเพาะอาหาร
  ลำไส้ใหญ่
  ลำไส้เล็ก
9. การลำเลียงสารอาหารในเส้นเลือด เป็นหน้าที่ของ
  เม็ดเลือดขาว และเพลตเลต
  พลาสมา
  พลาสมา และเพลตเลต
  เม็ดเลือดแดง และเม็ดเลือดขาว
10. ในยามที่ร่างกายขาดแคลนกลูโคสจะนำกลูโคสส่วนใดของร่างกายมาใช้แทน
  ลำไส้
  ไต
  กระเพาะ
  ตับ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS