แนวข้อสอบ กพ ภาค ก

แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 89, 94,47, 24,…, 82, 41, 21, 65, 70, 35, 18, 53, 58, 29, 15
  44
  55
  66
  77
2. 4, 18, …., 100, 180, 294, 448
  32
  34
  36
  48
3. 148 74 80 40 46 23 ….
  15
  29
  42
  64
4. 9 30 69 132
  225
  230
  235
  244
5. 0.02 0.04 0.07 0.11 ….
  0.12
  0.15
  0.16
  0.18
6. 1 11 29 55…
  67
  89
  92
  101
7. 36 24 12 0...
  0
  12
  -11
  -12
8. 7 9 11 15 17 19…
  20
  21
  23
  29
9. W T P M I….
  D
  E
  F
  G
10. 22 25 30 40
  45
  50
  65
  70
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS