แนวข้อสอบ กพ ภาค ก

แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 7 9 11 15 17 19…
  20
  21
  23
  29
2. 4, 18, …., 100, 180, 294, 448
  32
  34
  36
  48
3. 9 30 69 132
  225
  230
  235
  244
4. 3 10 17 24 31 38 45
  47
  49
  52
  53
5. 22 25 30 40
  45
  50
  65
  70
6. 1 3 5 7 9 11 13 …
  14
  15
  10
  17
7. 11 33 132 660...
  960
  1,090
  2,600
  3,960
8. 1 11 29 55…
  67
  89
  92
  101
9. 313 326 339 3,412...
  3,515
  3,610
  3,705
  3,800
10. 247 235 210 200 180…
  164
  170
  172
  .185
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS