แนวข้อสอบ กพ ภาค ก

แนวข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 8 9 10 12…
  18
  19
  22
  24
2. 0 1 8 81...
  100
  256
  1,008
  1,024
3. 88 80 85 77 82 74 ….
  79
  80
  75
  77
4. 7 9 11 15 17 19…
  20
  21
  23
  29
5. 9 13 29 65 ….
  100
  155
  129
  169
6. 7 9 16 25
  36
  41
  49
  52
7. 0.02 0.04 0.07 0.11 ….
  0.12
  0.15
  0.16
  0.18
8. 6 10 18 29 51 76….
  126
  150
  89
  110
9. 36 24 12 0...
  0
  12
  -11
  -12
10. 1 3 5 7 9 11 13 …
  14
  15
  10
  17
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS