การดำรงพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

การดำรงพันธ์ของสิ่งมีชีวิต คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. วัฏจักรของสัตว์ใดเมื่อออกจากไข่แล้วจะกลายเป็นลูกน้ำ
  ยุง
  ผีเสื้อ
  ไก่
  กบ
2. สัตว์ในข้อใดที่เป็นพวกเดียวกันทั้งหมด
  หอยมุก หอยเม่น หอยแครง
  ปลาดุก ปลาดาว ปลาหมอ
  วาฬ ค้างคาว หนู
  ปลาหมึก ปลาทู ปลาสวาย
3. การปฏิสนธิของดอกกุหลาบเกิดขึ้นเมื่อใด
  เมื่อละอองเรณูไปตกติดบนยอดเกสรเพศเมีย
  เมื่อรังไข่เจริญไปเป็นผล
  เมื่อละอองเรณูเข้าผสมกับไข่ในรังไข่
  เมื่อกลีบดอกร่วงโรย
4. ข้อใดเป็นลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่
  เส้นใบเป็นร่างแห
  ลำต้นมีข้อปล้องเห็นชัดเจน
  รากเป็นระบบรากฝอย
  ดอกมีกลีบดอก 3 กลีบ หรือทวีคูณของ 3
5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักวิชาที่ได้เรียนมา
  ปลาบึกกจะไม่มีวันสูญพันธุ์ไปจากโลกแน่นอน
  น้ำเชื้อที่เก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนเหลว เก็บไว้ได้นาน 4-5 วัน ที่ อุณหภูมิ-196องศาเซลเซียส
  ไม่มีข้อใดผิด
  น้ำเชื้อที่เก็บรักษาไว้ในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิ 4-5องศาเซลเซียส น้ำเชื้อจะมีอายุอยู่ได้ 1 เดือน
6. เมื่อเกสรเพศผู้ผสมกับเกสรเพศเมียจนเกิดการปฏิสนธิ อะไรจะกลายเป็นเมล็ด
  ดอกเพศผู้
  รังไข่
  ออวุล
  ดอกเพศเมีย
7. ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์แบ่งสัตว์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
  สัตว์ที่เป็นประโยชน์และสัตว์ที่มีโทษ
  สัตว์ที่อยู่บนบกและสัตว์ที่อยู่ในน้ำ
  สัตว์ที่มีเลือดสีแดงและสัตว์ที่มีเลือดไม่มีสี
  สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
8. ประชาชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยชอบรับประทานอาหารที่เป็นปลาดิบพวกปลาร้า ทำให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายต่อตับ โรคนั้นเกิดจากสัตว์อะไร
  พยาธิโรคเท้าช้าง
  พยาธิใบไม้
  พยาธิปากขอ
  แมงดาทะเล
9. ข้อใดกล่าวถึงการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไม่ถูกต้อง
  หมู่เลือดไม่จำเป็นต้องเหมือนกับแม่
  หมู่เลือดของลูกจะเหมือนกับพ่อหรือแม่ก็ได้
  หมู่เลือดจำเป็นต้องเหมือนกับพ่อและปู่เท่านั้น
  หมู่เลือดไม่จำเป็นต้องเหมือนกับครูประจำชั้น
10. สัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็น หายใจด้วยปอด มีหัวใจ 3 ห้อง ไม่มีเปลือกแข็งหุ้ม สัตว์ที่กล่าวถึงนี้ คือ
  คางคก
  นกกีวี
  ตุ๊กแก
  ซาลามานเดอร์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS