การดำรงพันธ์ของสิ่งมีชีวิต

การดำรงพันธ์ของสิ่งมีชีวิต คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของปลา
  มีหัวใจ 2 ห้อง
  มีถุงลมช่วยให้ลอยตัวในน้ำระดับต่างๆได้
  เป็นสัตว์เลือดเย็น
  หายใจด้วยปอด
2. ประชาชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยชอบรับประทานอาหารที่เป็นปลาดิบพวกปลาร้า ทำให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายต่อตับ โรคนั้นเกิดจากสัตว์อะไร
  พยาธิโรคเท้าช้าง
  พยาธิใบไม้
  พยาธิปากขอ
  แมงดาทะเล
3. เมื่อเกสรเพศผู้ผสมกับเกสรเพศเมียจนเกิดการปฏิสนธิ อะไรจะกลายเป็นเมล็ด
  ดอกเพศผู้
  รังไข่
  ออวุล
  ดอกเพศเมีย
4. สิ่งมีชีวิตที่เชื่อว่าเกิดขึ้นบนโลกและปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปแล้ว คือ
  ไดโนเสาร์
  เต่าตนุ
  แมงดาทะเล
  แมลงสาบ
5. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลก และอยู่ในประเทศไทย คือ
  หนูถีบจักร
  ค้างคาวหน้าหมู หรือค้างคาวคุณกิตติ
  แมวแคระ
  หมีโคอะล่า
6. ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์แบ่งสัตว์ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
  สัตว์ที่เป็นประโยชน์และสัตว์ที่มีโทษ
  สัตว์ที่อยู่บนบกและสัตว์ที่อยู่ในน้ำ
  สัตว์ที่มีเลือดสีแดงและสัตว์ที่มีเลือดไม่มีสี
  สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
7. นกเป็นสัตว์ที่ใช้พลังงานสูงมาก นกในข้อใดที่บินได้ไกลมาก และบินเป็นวันๆได้
  นกกาเหว่า นกกางเขน
  นกสาริกา นกเค้าแมว
  นกนางนวล นกนางแอ่น
  นกอิทรีย์ นกแก้ว
8. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่ คืออะไร
  สมเสร็จ
  ชะนี
  ตุ่นปากเป็ด
  ม้าลาย
9. ถ้าต้องการขยายพันธุ์กล้วยไม้เป็นจำนวนมากเพื่อจำหน่าย ควรเลือกวิธีการใดขยายพันธุ์จะเหมาะสมที่สุด
  การโคลน
  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  เพาะเมล็ด
  ติดตา
10. วัฏจักรของสัตว์ใดเมื่อออกจากไข่แล้วจะกลายเป็นลูกน้ำ
  ยุง
  ผีเสื้อ
  ไก่
  กบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS