การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ ป.6

การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ครูมานะกำหนดเงื่อนไขในการสอบวิชาภาษาไทย โดยหากนักเรียนได้คะแนนต่ำกว่า 10 คะแนนถือว่าสอบตก ถ้าปลาได้คะแนนสอบ 10 คะแนน และเอ๋ได้คะแนนสอบ 17 คะแนน หมายความว่าอย่างไร
  ปลาและเอ๋สอบผ่าน
  ปลาและเอ๋สอบตก
  ปลาสอบตก เอ๋สอบผ่าน
  ปลาสอบผ่าน เอ๋สอบตก
2. หากนักเรียนได้รับมอบหมายให้เปลี่ยนผ้าปูที่นอน กวาดพื้น ถูพื้น และกวาดหยากไย่บนเพดาน นักเรียนควรเลือกทำสิ่งใดก่อน จึงจะประหยัดเวลามากที่สุด
  เปลี่ยนผ้าปูที่นอน เพราะเป็นที่กักเก็บฝุ่นมากที่สุด
  ถูพื้น เพราะระหว่างรอให้พื้นแห้งจะได้ไปทำความสะอาดบริเวณอื่น
  กวาดพื้น เพราะหากพื้นสะอาดแล้วจะทำให้การทำความสะอาดบริเวณอื่น ๆ สะดวกมากขึ้น
  กวาดหยากไย่บนเพดาน เพราะหยากไย่จะได้ตกลงมาที่บริเวณที่ต่ำกว่า และทำความสะอาดตามลำดับ
3. แฟงปลูกต้นไม้จำนวน 3 ต้น สามารถเขียนการทำงานแบบวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งแน่นอนได้อย่างไร
  เริ่มต้น > ปลูกต้นไม้ > หยุดปลูก
  เริ่มต้น > ปลูกต้นไม้ 3 ต้น > หยุดปลูก
  เริ่มต้น > ปลูกต้นที่ 1 > ปลูกต้นที่ 3 > หยุดปลูก
  เริ่มต้น > ปลูกต้นที่ 1 > ปลูกต้นที่ 2 > ปลูกต้นที่ 3 > หยุดปลูก
4. เจนแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์งานวันลอยกระทงไปเรื่อย ๆ จนหมด จัดเป็นแนวคิดการทำงานแบบใด
  การทำงานแบบลำดับ
  การทำงานแบบมีเงื่อนไข
  การทำงานแบบวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งแน่นอน
  การทำงานแบบวนซ้ำที่มีจำนวนครั้งไม่แน่นอน
5. ข้อใดบอกขั้นตอนการหุงข้าวได้ถูกต้อง
  ตวงข้าวสาร > ตวงน้ำให้เหมาะสม > หุงข้าว > ล้างข้าวให้สะอาด
  ตวงข้าวสาร > ตวงน้ำให้เหมาะสม > ล้างข้าวสารให้สะอาด > หุงข้าว
  ตวงข้าวสาร > หุงข้าว > ตวงน้ำให้เหมาะสม > ล้างข้าวสารให้สะอาด
  ตวงข้าวสาร > ล้างข้าวสารให้สะอาด > ตวงน้ำให้เหมาะสม > หุงข้าว
6. แนวคิดในการแก้ปัญหามีความสำคัญอย่างไร
  ช่วยสร้างเงื่อนไขให้กับปัญหาต่าง ๆ
  ช่วยกำหนดขอบเขตของวิธีการแก้ปัญหา
  ช่วยออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาให้มีความซับซ้อน
  ช่วยให้การแก้ปัญหาสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
7. เมืองพอดีอยู่เหนือเมืองพอใจ เมืองพอใจอยู่ใต้เมืองพอเพียง เมืองพอเพียงอยู่เหนือเมืองพองาม และเมืองพอดีอยู่ใต้เมืองพองาม เมืองอะไรอยู่เหนือสุด
  เมืองพอดี
  เมืองพอใจ
  เมืองพอเพียง
  เมืองพองาม
8. เหตุผลเชิงตรรกะช่วยในการแก้ปัญหาได้ ยกเว้นข้อใด
  ช่วยพิจารณาสาเหตุของปัญหา
  ช่วยเพิ่มเงื่อนไขในการแก้ปัญหา
  ช่วยพิจารณาความเป็นไปได้ของการแก้ปัญหา
  ช่วยตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการแก้ปัญหา
9. ปุ้ม ปู ปลา เปรี้ยว เป็นพี่น้องกัน เปรี้ยวบอกว่าเขามีพี่หนึ่งคน มีน้องสองคน ปูบอกว่าเขามีพี่สามคน ปลาบอกว่าเขามีน้องหนึ่งคน ใครอายุมากที่สุด
  ปุ้ม
  ปู
  ปลา
  เปรี้ยว
10. งานใดเหมาะกับการใช้แนวคิดการทำงานแบบเงื่อนไขมากที่สุด
  การแต่งตัวไปโรงเรียน
  การร้อยลูกปัดเพื่อทำสร้อยคอ
  การสังเกตไฟจราจรก่อนข้ามถนน
  การแจกนมให้นักเรียนในตอนเช้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS