วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล 30204-2002

วิชาระบบการจัดการฐานข้อมูล คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือประโยชน์ของฐานข้อมูล
  จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล
  ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในการควบคุมข้อมูล
  สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
  สามารถควบคุมการประมวลผลข้อมูลได้
2. รีเลชันมีกี่ประเภทและมีองค์ประกอบตามข้อใด
  2 ประเภท รีเลชันหลัก และวิว
  3 ประเภท รีเลชันหลัก รีเลชันสำรอง และรีเลชันร่วม
  3 ประเภท รีเลชัน แอททริบิวต์ และเอนทิตี
  2 ประเภท คอลัมน์ และแถว
3. ข้อใดคือความสำคัญของการสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล
  การรักษาความคงสภาพของข้อมูล
  การป้องกันรายการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล
  การป้องกันและรักษาความสัมพันธ์
  การป้องกันการหยุดชะงักของระบบ
4. ข้อใดเป็นข้อดีของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
  สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
  เข้าใจง่าย
  มีพอยท์เตอร์ในการเชื่อมโยงข้อมูล
  ทำให้การออกแบบฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วัตถุ (Object) ที่เป็นส่วนที่ใช้แสดงผลข้อมูลในฐานข้อมูลคือข้อใด
  เพจ
  มาโคร
  ฟอร์ม
  รายงาน
6. ระบบฐานข้อมูลแบบกระจายหมายถึงข้อใด
  การกระจายการจัดเก็บข้อมูลและระบบการจัดการข้อมูลในเครื่องต่าง ๆ
  การกระจายระบบจัดการฐานข้อมูลในเครื่องต่าง ๆ เพื่อเรียกใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน
  ฐานข้อมูลที่กระจายการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลไปตามเครื่องต่าง ๆ ในแหล่งต่าง ๆ
  ฐานข้อมูลที่กระจายการจัดเก็บโครงสร้างข้อมูล ข้อมูล และความสัมพันธ์ไปตามเครื่องต่าง ๆ ใน
7. การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลหมายถึงข้อใด
  การป้องกันการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
  การรักษาความคงสภาพของข้อมูล
  การป้องกันข้อมูลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานฐานข้อมูล
  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เกิดจากรายการเปลี่ยนแปลง
8. ภาษา SQL ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทใด
  ANSI
  ISO
  IBM
  Microsoft
9. วิธีที่นิยมใช้ในการควบคุมภาวะการเข้าถึงข้อมูลพร้อมกันคือวิธีใด
  การค้นหาข้อมูล (Searching)
  การปรับปรุงข้อมูล (Updating)
  การจัดเรียงลำดับ (Sorting)
  การล็อก (Locking)
10. ขั้นตอนแรกของการออกแบบฐานข้อมูลคือข้อใด
  การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการใช้ข้อมูล
  การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ
  การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล
  การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS