ข้อสอบมาตราฐานชั้น ม.1 ชุด 1/2

ข้อสอบมาตราฐานชั้น คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ศิลาจารึก ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทใด
  หลักฐานชั้นต้น ประเภทลายลักษณ์อักษร
  หลักฐานชั้นรอง ประเภทลายลักษณ์อักษร
  หลักฐานชั้นต้น ประเภทไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
  หลักฐานชั้นรอง ประเภทไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
2. เราใช้หลักฐานทางโบราณคดีเพื่อศึกษาเรื่องราวสมัยใด
  สมัยใหม่
  สมัยกลาง
  สมัยปัจจุบัน
  สมัยก่อน และสมัยประวัติศาสตร์
3. เหตุผลที่สนับสนุนว่า คนไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัลไตมีอยู่หลายประการ
  3
  สำเนียงการออกเสียงสอดคล้องกัน
  พบจารึกใช้ตัวอักษรคล้ายๆ ของไทย
  พบร่องรอยการปลูกข้าวและตั้งบ้านเรือนที่มีใต้ถุนสูง
4. หลักฐานที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของชนชาติไทย
  4
  การนับถือศาสนาเดียวกัน
  ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
  มีความเป็นอยู่เหมือนคนไทยในปัจจุบัน
5. ตอนใต้ของจีนบริเวณใดที่นักวิชาการบางกลุ่มเชื่อว่าเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของคนไทย
  มณฑลเซี่ยงไฮ้
  มณฑลยูนนาน
  มณฑลปักกิ่ง
  มณฑลเทียนสิน
6. หากต้องการศึกษายุคสำริดในประเทศไทย นักเรียนสามารถศึกษาได้จากที่ใด
  บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี
  อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7. ลักษณะของนักประวัติศาสตร์ที่ดีควรมีคุณสมบัติตามข้อใด
  เชื่อมั่นในตนเอง
  ชอบสืบเสาะ ค้นหา
  พูดภาษาอังกฤษเก่ง
  ฐานะดี มีการศึกษาสูง
8. แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กับผู้เป็น
  1
  คาบสมุทรมลายู
  ศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร
  ตอนใต้ของจีน
9. การศึกษาประวัติศาสตร์จากหลักฐานชั้นรองมีประโยชน์จากอะไร
  ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่า
  ไม่เสียเวลาในการค้นหาหลักฐาน
  เป็นแนวทางในการศึกษาเบื้องต้น
  ประหยัดเวลาและงบประมาณ
10. ภาพเขียนสีที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นภาพสมัยก่อนประวัติศาสตร์
  1
  ยุคสำริด
  ยุคเหล็ก
  ยุคหินเก่า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS