อารยธรรมดินเดียและจีนที่มีต่อไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ป.5

อารยธรรมดินเดียและจีนที่มีต่อไทย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ชาวต่างชาติชาติใดที่เข้ามาค้าขายในดินแดนไทย แล้วเรียกดินแดนนี้ว่าสุวรรณภูมิ
  สเปน
  โปรตุเกส
  อินเดีย
  จีน
2. สินค้าที่อินเดียต้องหาซื้อจากไทยในสมัยโบราณคือ
  ของป่า
  ทองคำ
  หินมีค่า
  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
3. พระมหากษัตริย์ของอินเดียพระองค์ใดมีการเผยแผ่พระพุทธศาสนามายังไทย
  พระเจ้าธรรมราชา
  พระเจ้าวิษณุ
  พระเจ้าโกธัญญา
  พระเจ้าอโศกมหาราช
4. อารยธรรมใดที่ไทยไม่ได้รับมาจากอินเดีย
  ภาษาและวรรณกรรม
  กฎหมาย และพิธีกรรม
  เทคโนโลยี
  ศาสนา
5. วัดใดมีสถาปัตยกรรมและประติมากรรมแบบจีน
  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  วัดราชโอรส
  วัดหลวงพ่อโสธร
6. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ประเทศไทยและประเทศอื่นเดินทางไปทำการค้าขายกับประเทศจีน
  เพราะจีนมีประชากรมาก
  เพราะจีนเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่สวยงาม
  เพราะจีนเป็นประเทศกว้างใหญ่
  เพราะจีนมีการเดินทางมาค้าขายกับชาติอื่น
7. พระมหากษัตร์ย์พระองค์ใดที่มีเชื้อสายจีน
  พระเจ้าตากสินมหาราช
  พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
  พระบามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  พระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
8. คำในภาษาไทยที่มีรากศัพท์มาจากภาษาจีน
  แม่น้ำ
  เก้าอี้
  พัดลม
  ดินสอ
9. เทศกาลใดมิใช่เทศกาลของชนชาติจีน
  เทศกาลไหว้บรรรพชน
  เทศกาลไหว้พระจันทร์
  เทศกาลไหว้ขนมบ๊ะจ่าง
  เทศกาลไหว้ครู
10. ข้อใดไม่ใช่สินค้าที่อินเดียนำเข้ามาขายให้ไทยในสมัยโบราณ
  รูปเคารพเทวสถานต่างๆ
  เครื่องประดับทำจากแก้ว
  ผ้าไหม
  ลูกปัด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ
นำแบบทดสอบไปติดที่เว็บของคุณ ครับ

EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS