หินและแร่

หินและแร่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หินที่ลอยน้ำได้คือ
  หินอ่อน

  หินกรวด
  หินแกรนิต
2. วิธีการจำแนกแร่มีกี่วิธี

  1 วิธี
  3 วิธี
  3 ชนิด
3. ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับแร่
  เป็นส่วนประกอบของหิน
  ไม่มีชีวิต
  แข็งทุกชนิด
  เคยมีชีวิต
4. หินใดใช้ในงานศิลปะ
  หินชนวน
  หินแกรนิต
  หินอ่อน
  หินพัมมิส
5. หินใดเป็นหินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโดยความร้อนหรือความดัน
  หินอัคนี
  หินแปร
  หินตะกอน
  หินชั้น
6. หินใดคือหินชั้น
  หินไนซ์
  หินอ่อน
  หินออบซิเดียน

7. แร่คืออะไร
  ไม่มีข้อถูก
  รูปร่างของดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  ของแข็งที่พบได้ตามธรรมชาติ ไม่มีชีวิต
  ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว
8. ฟอสซิลคืออะไร
  ไม่มีข้อถูก
  ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว
  ของแข็งที่พบได้ตามธรรมชาติ ไม่มีชีวิต
  รูปร่างของดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
9. หินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืดที่หลอมละลายอยู่ใต้เปลือกโลกและลาวา คือ
  หินชั้น
  หินอัคนี
  หินแปร
  หินตะกอน
10. ฟอสซิลมีกี่ชนิด
  1 ชนิด

  2 ชนิด
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS