หินและแร่

หินและแร่ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืดที่หลอมละลายอยู่ใต้เปลือกโลกและลาวา คือ
  หินชั้น
  หินอัคนี
  หินแปร
  หินตะกอน
2. สิ่งที่จำเป็นต่อการเกิดหินชั้นคือ
  ผงที่ได้จากการขูดแร่
  ลม

  น้ำ
3. หินใดคือหินชั้น
  หินไนซ์
  หินอ่อน
  หินออบซิเดียน

4. แร่ที่แข็งที่สุดคือ
  ถูกทุกข้อ
  แร่ฟันม้า
  ทองแดง
  ไมกา
5. แร่ทีพบบ่อยๆ มีประมาณกี่ชนิด
  50 ชนิด

  150 ชนิด
  2 วิธี
6. วิธีการจำแนกแร่มีกี่วิธี

  1 วิธี
  3 วิธี
  3 ชนิด
7. เรารู้อะไรจากซากดึกดำบรรพ์
  การเกิดของหิน
  รอยเท้าไดโนเสาร์
  การเกิดของแร่
  ตะกอนคืออะไร
8. หินคืออะไร
  ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว
  รูปร่างของดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
  ไม่มีข้อถูก
  ของแข็งที่พบได้ตามธรรมชาติ ไม่มีชีวิต
9. ฟอสซิลคืออะไร
  ไม่มีข้อถูก
  ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว
  ของแข็งที่พบได้ตามธรรมชาติ ไม่มีชีวิต
  รูปร่างของดินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
10. หินใดคือหินแปร
  หินทราย
  หินอ่อน
  หินปูน
  หินแกรนิต
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ | แชร์ข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS