ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.3

ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Tom : This isn’t a hospital. It……….. a house.
  ’m
  ’re
  ’s
  ’d
2. A : Is that Tom’s truck? B : ……………………….

  Yes, it is.
  No, it isn’t.
  It’s your truck.
  It’s my truck.
3. A : Jack’s truck is ………………. .

  small and new
  big and old
  small and old
  big and new
4. Anne : This …………… a bank. It’s a school.
  isn’t
  am not
  aren’t
  was not
5. Tom : This isn’t a hospital. It……….. a house.
  ’m
  ’re
  ’s
  ’d
6. Tom : This isn’t a hospital. It……….. a house.
  ’m
  ’re
  ’s
  ’d
7. Anne : This …………… a bank. It’s a school.
  isn’t
  am not
  aren’t
  was not
8. A : Is that Tom’s truck? B : ……………………….

  Yes, it is.
  No, it isn’t.
  It’s your truck.
  It’s my truck.
9. A : Who’s he? B : …………………………………

  She’s Lisa’s aunt.
  He’s Jack’s father.
  He’s Sam.
  He’s Jack.
10. A : Who’s he? B : …………………………………

  She’s Lisa’s aunt.
  He’s Jack’s father.
  He’s Sam.
  He’s Jack.
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS