การบวกเลข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การบวกเลข คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ๙๒+๑๓ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๑๒
  ๖๔
  ๙๐
  ๑๐๕
2. ๓๙+๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๒
  ๔๙
  ๑๐๙
  ๙๓
3. ๙๖+๑๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๑๙
  ๔๐
  ๑๒๐
  ๑๑๔
4. ๒๘+๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๘๕
  ๙๑
  ๗๔
  ๕๐
5. ๓๗+๙๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๕
  ๕๔
  ๕๕
  ๙๑
6. ๓๕+๓๙ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๗๔
  ๗๓
  ๒๓
  ๑๑๑
7. ๑๙+๒๒ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๔๑
  ๘๙
  ๘๖
  ๗๖
8. ๓๒+๖๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๙๒
  ๘๗
  ๔๑
  ๗๒
9. ๒๗+๑๐ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๑๓๐
  ๙๘
  ๒๓
  ๓๗
10. ๔๘+๘ มีค่าเท่ากับเท่าไร
  ๘๙
  ๕๖
  ๘๑
  ๘๖
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS