การวัดความยาวและพื้นที่

การวัดความยาวและพื้นที่,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. รูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่ง� มีด้านคู่ขนานยาว 5 เซนติเมตร และ 8 เซนติเมตร อยู่ห่างกัน 3.2 เซนติเมตร รูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้มีพื้นที่เท่าไร
  16.4�� ตารางเซนติเมตร
  18.2 ��ตารางเซนติเมตร
  20.8� ตารางเซนติเมตร
  41.6�� ตารางเซนติเมตร
2. รูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง มีด้านทั้งสามยาว 5, 12� และ 13 เซนติเมตร พื้นที่รูปสามเหลี่ยมนี้เป็นเท่าไร
  30� ตารางเซนติเมตร
  32.5� ตารางเซนติเมตร
  60� ตารางเซนติเมตร
  65� ตารางเซนติเมตร
3. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง� มีเส้นรอบรูปยาว 18 เซนติเมตร ถ้าด้านยาว ยาวกว่าด้านกว้าง 4 เซนติเมตร �รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีพื้นที่เท่าไร
  22.75� ตารางเซนติเมตร
  18.25� ตารางเซนติเมตร
  16.25� ตารางเซนติเมตร
  13.75� ตารางเซนติเมตร
4. ข้อใดต่อไปนี้ผิด
  1� ตารางฟุต� เท่ากับ� 144� ตารางนิ้ว
  2 ตารางเมตร เท่ากับ� 1� ตารางวา
  1 นิ้ว เท่ากับ 2.54� เซนติเมตร
  2 เมตร� เท่ากับ� 1 วา
5. สนามหญ้าแห่งหนึ่ง กว้าง� 18� เมตร ยาว� 17� วา �สนามมีพื้นที่กี่ตารางเมตร
  320� ตารางเมตร
  434� ตารางเมตร
  518� ตารางเมตร
  612� ตารางเมตร
6. ที่ดินแปลงหนึ่ง ยาว 30 วา กว้าง 16 วา� คิดเป็นกี่ไร่
  1� ไร่
  1.2� ไร่
  3.2� ไร่
  5.4� ไร่
7. ลวดเส้นหนึ่งยาว 18 เซนติเมตร นำมาดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้ปลายทั้งสองข้างพบกันพอดี รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เกิดขึ้นมีพื้นที่เท่าไร
  12.25� ตารางเซนติเมตร
  16.00� ตารางเซนติเมตร
  20.25� ตารางเซนติเมตร
  25.00� ตารางเซนติเมตร
8. จากรูป ส่วนที่แรเงามีพื้นที่กี่ตารางวา
  346 �ตารางวา
  363� ตารางวา
  452� ตารางวา
  483� ตารางวา
9. นาแปลงหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม มีฐานยาว 40 วา สูง 45 วา นาแปลงนี้มีเนื้อที่เท่ากับข้อใดต่อไปนี้
  1 ไร่ 3 งาน
  2 ไร่�1 งาน
  2 ไร่ 3 งาน
  3 ไร่ 1 งาน
10. นาแปลงหนึ่งมีเนื้อที่ 2 ไร่2 งาน 50 ตารางวา� ต้องการใส่ปุ๋ย� 40 กรัมต่อเนื้อที่ 1 ตารางเมตร ถ้าใส่ปุ๋ยในนาทั้งหมดจะต้องใช้ปุ๋ยกี่กิโลกรัม
  132� กิโลกรัม
  148 �กิโลกรัม
  156� กิโลกรัม
  168� กิโลกรัม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2564 | TOEIC Online | IELTS Online | SAT | TOEIC | IELTS